Thống kê truy cập

518598
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
774
847
518598

Server Time: 23:14:20 22-07-18
Bạn đang ở: Home Pháp luật dân sự và tố tụng dân sư Luật hợp đồng VIệt Nam: Bản án và bình luận bản án: Tập 2 : Sách chuyên khảo, xuất bản lần thứ bảy/ PGS. TS. Đỗ Văn Đại. - Tp.HCM Nxb. Hồng Đức, 2018. - 992 tr.; 21cm

Luật hợp đồng VIệt Nam: Bản án và bình luận bản án: Tập 2 : Sách chuyên khảo, xuất bản lần thứ bảy/ PGS. TS. Đỗ Văn Đại. - Tp.HCM Nxb. Hồng Đức, 2018. - 992 tr.; 21cm (Mã: 00102402)

Giá: 173.000 VNĐ
Đánh giá:

PGS. TS. ĐỖ VĂN ĐẠI

Giảng viên Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Thành viên Tổ biên tập, Chuyên gia chỉnh lý Dự thảo BLDS tại Quốc Hội

Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

 

 

 

LUẬT HỢP ĐỒNG VIỆT NAM

BẢN ÁN VÀ BÌNH LUẬN BẢN ÁN

 

 

TẬP 2

Xuất bản lần thứ bảy

SÁCH CHUYÊN KHẢO

 

 

 

 

 À ma femme Bích Tho

À mes fils Trí Cường et Anh Khôi

À ma famille Brachet de la Valette en France

Et à toute ma famille au Vietnam

 


PGS. TS. ĐỖ VĂN ĐẠI (Sinh năm 1974)

- Trưởng khoa Luật dân sự, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nguyên Giảng viên Trường đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp;

- Giáo sư thỉnh giảng tại nhiều Trường đại học của Cộng hòa Pháp và Đại học Hoàng gia Campuchia;

- Thành viên Tổ Biên tập Bộ luật dân sự sửa đổi năm 2015;

- Chuyên gia chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Bộ luật dân sự năm 2015 tại Quốc Hội;

- Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC);

- Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học pháp lý, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC);

- Thành viên Hội đồng tư vấn án lệ Tòa án nhân dân tối cao;

- Thành viên Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ Ban quản lý an toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh;

- Đại diện tại Việt Nam của Quỹ Pháp luật châu Âu lục địa (Fondation pour le droit continental);

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Việt Nam tại Viện Quốc tế pháp luật so sánh (International Academy of Comparative law);

- Thành viên Nhóm nghiên cứu quốc tế của Trung tâm Pháp luật kinh tế thuộc Đại học Paul Cézannes (Cộng hòa Pháp);

- Thành viên đề tài nghiên cứu về Phát triển án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm chủ nhiệm.


MỤC LỤC

 

Phần II - Xác lập hợp đồng (tiếp theo)........................................... 7

Bản án số 129 và 130. 8

Xử lý hoa lợi, lợi tức khi hợp đồng vô hiệu. 8

Bản án số 131 và 132. 20

Xử lý tài sản bổ sung khi hợp đồng vô hiệu. 20

Bản án số 133, 134, 135 và 136. 32

Hợp đồng vô hiệu và vấn đề bồi thường thiệt hại 32

Bản án số 137 và 138. 70

Hợp đồng vô hiệu và phương thức xác định thiệt hại 70

Bản án số 139 và 140. 83

Tịch thu tài sản khi hợp đồng vô hiệu. 83

Bản án số 141 và 142. 95

Hợp đồng vô hiệu và hoàn cảnh của người thứ ba. 95

Bản án số 143 và 144. 127

Thời hiệu yêu cầu tuyên bố vô hiệu do vi phạm điều cấm, giả tạo. 127

Bản án số 145, 146 và 147. 137

Thời hiệu yêu cầu tuyên bố vô hiệu về chủ thể. 137

Bản án số 148, 149 và 150. 161

Thời hiệu yêu cầu tuyên bố vô hiệu về hình thức. 161

Bản án số 151 và 152. 181

Chủ thể tuyên bố hợp đồng vô hiệu. 181

Bản án số 153, 154 và 155. 200

Quan hệ giữa hợp đồng và đăng ký kinh doanh. 200

Bản án số 156 và 157. 225

Hợp đồng theo mẫu. 225

Bản án số 158, 159 và 160. 240

Điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng. 240

Bản án số 161, 162, 163 và 164. 260

Giá không được xác định, không rõ trong hợp đồng. 260

Bản án số 165, 166 và 167. 287

Định đoạt tài sản của người khác thông qua hợp đồng. 287

Phần III - Thực hiện, xử lý không thực hiện đúng hợp đồng..... 336

Bản án số 168, 159, 170 và 171. 302

Giải thích hợp đồng. 303

Bản án số 172, 173, 174 và 174. 331

Thời điểm giao kết và có hiệu lực của hợp đồng. 331

Bản án số 176 và 177. 367

Trách nhiệm của người thứ ba tôn trọng hợp đồng. 367

Bản án số 178 và 179. 381

Hợp đồng không làm phát sinh, trách nhiệm cho người thứ ba. 381

Bản án số 180, 181 và 182. 390

Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. 390

Bản án số 183 và 184. 416

Hợp đồng có điều kiện thực hiện. 416

Bản án số 185, 186, 187 và 188. 432

Buộc tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng. 432

Bản án số 189, 190 và 191. 455

Cơ chế bảo đảm tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng. 455

Bản án số 192, 193, 194 và 195. 473

Bồi thường thiệt hại do không thực hiện đúng hợp đồng. 473

Bản án số 196, 197 và 198. 518

Tác động của bất khả kháng tới trách nhiệm bồi thường. 518

Bản án số 199 và 200. 540

Lỗi và trách nhiệm hạn chế thiệt hại của bên bị vi phạm.. 540

Bản án số 201 và 202. 558

Thỏa thuận về mức bồi thường thiệt hại 558

Bản án số 203, 204 và 205. 570

Giảm giá do không thực hiện đúng hợp đồng. 570

Bản án số 206, 207 và 208. 591

Áp dụng phạt vi phạm hợp đồng. 591

Bản án số 209, 210 và 211. 591

Mức phạt vi phạm hợp đồng. 591

Bản án số 212. 644

Lãi đối với khoản tiền phạt, bồi thường thiệt hại 644

Bản án số 213, 214 và 215. 653

Hoãn do không thực hiện đúng hợp đồng. 653

Bản án số 216, 217, 218 và 219. 681

Căn cứ chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng. 681

Bản án số 220 và 221. 717

Hợp đồng có điều kiện hủy bỏ. 717

Bản án số 222 và 223. 728

Yêu cầu đối với điều kiện trong hợp đồng. 728

Bản án số 224 và 225. 740

Thông báo chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng. 740

Bản án số 226, 227, 228 và 229. 753

Hệ quả pháp lý của chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng. 753

Bản án số 230, 231 và 232. 777

Phân biệt hợp đồng vô hiệu và hủy bỏ hợp đồng. 777

Bản án số 233, 234 và 235. 793

Thời hiệu yêu cầu tòa án hủy bỏ hợp đồng. 793

Bản án số 236. 807

Không thực hiện đúng hợp đồng trước thời hạn. 807

Bản án số 237, 238 và 239. 821

Thay thế do không thực hiện đúng hợp đồng. 821

Bản án số 240. 854

Hủy bỏ hợp đồng trong mối quan hệ với người thứ ba. 854

Bản án số 241, 242 và 243. 864

Tác động của trở ngại khách quan tới hợp đồng. 864

Bản án số 244, 245, 246 và 247. 878

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp về hợp đồng. 878

Phần IV - Những vấn đề khác về hợp đồng............................... 887

Bản án số 248 và 249. 916

Vai trò của cơ quan tố tụng trong việc áp dụng thời hiệu. 916

Bản án số 250 và 251. 927

Hợp đồng hết thời hạn. 927

Bản án số 252, 253 và 254. 940

Chuyển giao hợp đồng. 940

Mục lục theo chữ cái 967

  • Số lượng: 
  • Đã hết hàng
Bình luận

Tìm kiếm sách


Tìm kiếm nâng cao

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

Video giới thiệu

Form đăng nhập

Quảng cáo