Thống kê truy cập

571182
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
508
656
571182

Server Time: 22:08:27 15-10-18
Bạn đang ở: Home Pháp luật dân sự và tố tụng dân sư Luật nghĩa vụ và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam: bản án và bình luận bản án: Tập 1: Sách chuyên khảo, xuất bản lần thứ ba/ PGS. TS. Đỗ Văn Đại. - Tp.HCM Nxb. Hồng Đức, 2017. - 957 tr.; 21cm

Luật nghĩa vụ và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam: bản án và bình luận bản án: Tập 1: Sách chuyên khảo, xuất bản lần thứ ba/ PGS. TS. Đỗ Văn Đại. - Tp.HCM Nxb. Hồng Đức, 2017. - 957 tr.; 21cm (Mã: )

Giá: 170.000 VNĐ
Đánh giá:

PGS. TS. ĐỖ VĂN ĐẠI

Giảng viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Thành viên Tổ biên tập, Chuyên gia chỉnh lý Dự thảo BLDS tại Quốc Hội

Trọng tài viên, Phó chủ tịch HĐKHPL Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

 

 

 

LUẬT BỒI THƯỜNG

THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNGVIỆT NAM

Bản án và Bình luận bản án

(Sách chuyên khảo, xuất bản lần thứ )

 

 

PGS. TS. ĐỖ VĂN ĐẠI (Sinh năm 1974)

- Trưởng khoa Luật dân sự, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nguyên Giảng viên Trường đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp;

- Giáo sư thỉnh giảng tại nhiều Trường đại học của Cộng hòa Pháp và Đại học Hoàng gia Campuchia;

- Thành viên Tổ Biên tập Bộ luật dân sự sửa đổi năm 2015;

- Chuyên gia chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Bộ luật dân sự năm 2015 tại Quốc Hội;

- Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC);

- Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học pháp lý, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC);

- Thành viên Hội đồng tư vấn án lệ Tòa án nhân dân tối cao ;

- Thành viên Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ Ban quản lý an toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh;

- Đại diện tại Việt Nam của Quỹ Pháp luật châu Âu lục địa (Fondation pour le droit continental);

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Việt Nam tại Viện Quốc tế pháp luật so sánh (International Academy of Comparative law);

- Thành viên Nhóm nghiên cứu quốc tế của Trung tâm Pháp luật kinh tế thuộc Đại học Paul Cézannes (Cộng hòa Pháp);

- Thành viên Nhóm nghiên cứu về tư pháp quốc tế và Miễn trừ quốc gia của Bộ Tư pháp Việt Nam;

- Thành viên đề tài nghiên cứu về Phát triển án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm chủ nhiệm.

 

 

 

À ma femme Bích Tho

À mes fils Trí Cường et Anh Khôi

À ma famille Brachet de la Valette en France

Et à toute ma famille au Vietnam

 

 

LỜI TÁC GIẢ

 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định lớn trong pháp luật dân sự nói chung và pháp luật dân sự Việt Nam nói riêng, một chế định được hình thành nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến thiệt hại phát sinh không xuất phát từ thực hiện hợp đồng.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc thông tin đa chiều, chúng tôi đã sưu tập các quyết định, bản án của Tòa án Việt Nam (gọi chung là bản án) về chủ đề này để công bố cùng với lời bình luận do chúng tôi thực hiện. Sau khi nghiên cứu nhiều nghìn bản án được sưu tập, chúng tôi đã lựa chọn được 225 bản án để bình luận, đối chiếu với văn bản quy phạm pháp luật, quan điểm của các học giả cũng như kinh nghiệm nước ngoài về những vấn đề cơ bản của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Khi bình luận, chúng tôi còn sử dụng, trích dẫn nhiều bản án khác để làm sáng tỏ một số vấn đề pháp lý liên quan đến bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Về nội dung, chúng tôi không bình luận “vụ án” mà bình luận “bản án”*. Bởi lẽ, việc khai thác toàn bộ “vụ án” là rất khó, mất nhiều thời gian trong khi đó “bản án” là “nội dung cô đọng” của vụ án được Tòa án thể hiện trong quyết định của mình. Hơn nữa, trong một vụ án thường có rất nhiều quan điểm pháp lý khác nhau về một vấn đề như quan điểm của luật sư, của Viện kiểm sát, của Tòa án thông qua Hội đồng xét xử, của người quan tâm (như công chứng viên, thi hành án viên, giảng viên…) nhưng quan điểm mà chúng tôi quan tâm nhiều nhất chính là quan điểm của Tòa án được thể hiện trong bản án. Sở dĩ chúng tôi tập trung ưu tiên vào phân tích quan điểm của Tòa án là vì, trong các quan điểm nêu trên, quan điểm của Tòa án là quan điểm cuối cùng về vấn đề pháp lý và có tính ràng buộc cao một khi đã được thể hiện trong bản án vì Điều 106 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) đã khẳng định “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”.

Ở Việt Nam, Bộ luật dân sự dành cả một chương lớn cho chế định này và nhìn chung ít có sự thay đổi lớn giữa Bộ luật dân sự năm 1995 và Bộ luật dân sự năm 2005. Bộ luật dân sự năm 2015 có nhiều thay đổi so với Bộ luật dân sự năm 2005 trên cơ sở thực tiễn xét xử trước đó nên việc nghiên cứu cả thực tiễn xét xử lẫn quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 là cần thiết. Đối với những nội dung chưa sửa đổi được trong Bộ luật dân sự năm 2015 hoặc đối với những nội dung còn dạng trừu tượng trong Bộ luật dân sự, một số giải pháp được hình thành trong thực tiễn xét xử nên được phát triển đối với những vẫn đề tương tự nên việc nghiên cứu thực tiễn xét xử cũng rất cần thiết.

Khi bình luận các bản án trong cuốn chuyên khảo này, chúng tôi khai thác nhiều kinh nghiệm pháp luật nước ngoài để làm rõ hay hoàn thiện một số vấn đề pháp lý về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ở Việt Nam. Ở một số nước như Pháp, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, việc sửa đổi chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đang được tiến hành và chúng tôi đã nghiên cứu việc sửa đổi này để phục vụ cho hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam. Ở tầm châu Âu, Bộ nguyên tắc về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đã hình thành và đang thu hút nhiều học giả cũng được khai thác nhiều trong cuốn chuyên khảo. Bên cạnh các hệ thống vừa nêu, chúng tôi còn khai thác thêm pháp luật của Anh và của Quêbếc (Canada) đối với một số vấn đề được bình luận.

Về cách thức trình bày, cuốn chuyên khảo được chia thành các chuyên đề. Tổng thể các chuyên đề trong cuốn sách tập trung vào 04 mảng lớn của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Cụ thể, từ chuyên đề đầu tiên đến chuyên đề về Thời hiệu là những vấn đề chung của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Từ chuyên đề về thiệt hại do tài sản bị xâm phạm đến chuyên đề về thiệt hại do các quyền, lợi ích hợp pháp khác bị xâm phạm tập trung vào xác định thiệt hại vật chất, tổn thất tinh thần được bồi thường. Từ chuyên đề về xác định người có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại đến chuyên đề về bồi thường thiệt hại do người hay tài sản gây ra, cuốn chuyên khảo tập trung vào xác định chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường. Các chuyên đề còn lại là những nghiên cứu về trường hợp chuyên biệt, đặc thù của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Đối với từng chuyên đề, lại có hai phần khác nhau là bản án và bình luận. Trong phần bình luận, chúng tôi có đánh số từng phần (đoạn) nhỏ. Mỗi phần (đoạn) tương ứng với một hay một nhóm vấn đề pháp lý cụ thể trong chuyên đề bình luận và, ở mỗi phần (đoạn), chúng tôi có những từ vựng tóm tắt ý chính của phần (đoạn) nhằm định hướng người đọc về những nội dung mà phần (đoạn) này đề cập đến. Ngoài Mục lục theo chủ đề ở phần đầu giống như các sách hiện nay, cuốn chuyên khảo này còn có một Mục lục theo chữ cái ở phần cuối của cuốn sách (rất phổ biến trong các sách chuyên khảo được công bố ở châu Âu). Mục lục này giúp bạn đọc tìm được một cách nhanh chóng một nội dung cụ thể của cuốn sách mà không cần phải đọc toàn bộ cuốn sách hay một chuyên đề trong cuốn sách.

Những bản án được công bố, bình luận hay trích dẫn trong cuốn sách này và trong cuốn chuyên khảo Luật hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án, Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án, Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại - Bản án và bình luận bản án, Luật nghĩa vụ và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ- Bản án và bình luận bản án, Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam, Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại và cuốn Tư pháp quốc tế Việt Nam là kết quả của việc sưu tập từ Bắc đến Nam. Những cuốn sách này có lẽ sẽ không tồn tại nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình của những người làm trong thực tiễn. Do vậy, tác giả một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ quý báu này.

Xin chân thành cảm ơn các anh, chị, em, các chú làm việc tại Tòa án nhân dân tối cao, nhất là chú Lượng, chú Minh, anh Sơn, anh Cường, anh Hiệp, anh Khanh, anh Tĩnh, anh Quang, chị An, chị Huế, chị Lạc, chị Tám, em Hằng, em Nam, em Nguyện, em Thắng, em Phúc. Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn các chú, anh, chị, em đang làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhất là chú Cơ, anh Khánh, anh Oanh, anh Kha, anh Hữu, anh Tuấn, anh Quảng, anh Lanh, anh Hòa, chị Hằng, chị Chi, chị Thúy, em Hải, em Huyền.

Tác giả cũng không quên cảm ơn anh Đoàn, anh Thanh (Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh), anh Hưng (Học viện tư pháp), em Huyền, em Thu, em Thuỷ (Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội), chị Hiền, anh Sáng (Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa), chị Nga (Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi), anh Tự (Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng), em Tài (Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tây Ninh); chị Chinh, chị Hương, anh Phú, anh Quý, em Bình, em Đào, em Hiếu, em Nguyên, em Phước, em Thủy (Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh); em Quỳnh Phương (Pricewaterhousecoopers); anh Dũng, anh Quang, em Hưng, em Hà (Văn phòng YKVN); em Trương Tín và Huy Phát (Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh); em Dung, em Khoa, em Trang, anh Trạch, chị Lan cùng các bạn học viên Cao học Luật thuộc Trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; chị Hạnh, anh Tuyến (Bộ Tư pháp), anh Thanh Hiếu, anh Tuấn (Đại học Luật Hà Nội); anh Dương, em Bắc, em Dương, em Ngọc, em Đạt, em Hiếu (Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam), anh Thông Anh, anh Nết và các anh chị lớp tại chức, cao học Lâm Đồng, Kon Tum, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng, thành phố Hồ Chí Minh...

Trong lần xuất bản này, cuốn sách đã nhận được sự giúp đỡ của em Hạnh (Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định), em Tín (Khoa Luật dân sự Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) trong việc rà soát bản thảo. Tác giả cũng xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ quý báu này.

 

TP. Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2018

 

PGS. TS. ĐỖ VĂN ĐẠI

 

 

MỤC LỤC

 

Lời tác giả.. 7

Bản án số 1, 2, 3 và 4. 15

Bồi thường thiệt hại trong/ngoài hợp đồng.. 15

Phần I - Những vấn đề chung.. 48

Bản án số 5, 6, 7 và 8. 49

Hành vi trái pháp luậttrong căn cứ phát sinhtrách nhiệmbồi
thường.. 49

Bản án số  9, 10, 11 và 12. 75

Thiệt hại trong căn cứphát sinh trách nhiệm bồi thường.. 75

Bản án số 13, 14 và 15. 98

Quan hệ nhân quảtrong căn cứphát sinh trách nhiệm bồi thường.. 98

Bản án số 16 và 17. 115

Lỗi của người gây thiệt hại trong căn cứ phát sinh

trách nhiệm bồi thường.. 115

Bản án số 18, 19 và 20. 148

Không phải chịu trách nhiệm bồi thường do yếu tố khách quan.. 148

Bản án số 21 và 22. 172

Không phải chịu trách nhiệm bồi thường do người bị thiệt hại 172

Bản án số 23, 24 và 25. 185

Thỏa thuận về bồi thường thiệt hại 188

Bản án số 26, 27, 28 và 29. 202

Tác động của lỗi của người bị thiệt hại tớimứcbồi thường

của người bị thiệt hại 202

Bản án số 30, 31 và 32. 226

Tác động của lỗi của người bị xâm phạm tớimức bồi thường

của người khác. 226

Bản án số 33 và 34. 240

Mức bồi thường khi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.. 240

Bản án số 35, 36 và 37. 263

Trách nhiệm hạn chế thiệt hại 263

Bản án số 38, 39 và 40. 286

Tác động của quan hệ nhân quả tới mức bồi thường.. 286

Bản án số 41, 42 và 43. 298

Tác động của lợi ích nhận được từ người khác tới mức bồi thường.. 298

Bản án số 44, 45, 46 và 47. 315

Giảm mức bồi thường do hoàn cảnh khó khăn.. 315

Bản án số 48, 49 và 50. 339

Thay đổi mức bồi thường đãđược ấn định.. 339

Bản án số 51, 52 và 53. 355

Hình thức bồi thường thiệt hại 355

Bản án số 54 và 55. 368

Phương thức bồi thường thiệt hại 368

Bản án số 56, 57 và 58. 384

Xác định Tòa án có thẩm quyền.. 384

Bản án số 59, 60 và 61. 398

Các loại thời hiệu khởi kiện.. 398

Bản án số 62, 63, 64 và 65. 411

Áp dụng quy định về thời hiệu khởi kiện.. 411

Phần II - Xác định thiệt hại được bồi thường.. 432

Bản án số 66, 67, 68 và 69. 433

Thiệt hại vật chất khi tài sản bị xâm phạm... 433

Bản án số 70 và 71. 472

Tổn thất về tinh thần khi tài sản bị xâm phạm... 472

Bản án số 72, 73 và 74. 484

Thiệt hại vật chất của người có sức khỏe bị xâm phạm... 484

Bản án số 75, 76 và 77. 510

Tổn thất tinh thần của người có sức khỏe bị xâm phạm... 510

Bản án số 78 và 79. 533

Thiệt hại của người chăm sóc người có sức khỏe bị xâm phạm... 533

Bản án số 80 và 81. 552

Thiệt hại của người thân của người có sức khỏe bị xâm phạm... 552

Bản án số 82 và 83. 562

Giảm sút khả năng lao độngkhi sức khoẻ bị xâm phạm... 562

Bản án số 84 và 85. 569

Mất khả năng lao động khi sức khỏe bị xâm phạm... 569

Bản án số 86 và 87. 582

Mất hoàn toàn khả năng lao động khi sức khỏe bị xâm phạm... 582

Bản án số 88, 89 và 90. 600

Chi phí hợp lý cho việc mai táng khi tính mạng bị xâm phạm... 600

Bản án số 91, 92, 93, 94 và 95. 621

Thiệt hại về tiền cấp dưỡng khi tính mạng bị xâm phạm... 621

Bản án số 96, 97, 98 và 99. 655

Tổn thất về tinh thần khi tính mạng bị xâm phạm... 655

Bản án số 100, 101 và 102. 693

Kết hợp bồi thường khi sức khỏevà tính mạng bị xâm phạm... 693

Bản án số 103, 104 và 105. 714

Thiệt hại khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm... 714

Bản án số 106 và 107. 738

Kết hợp bồi thường khi sức khỏe và nhân phẩm bị xâm phạm... 738

Bản án số 108, 109, 110 và 111. 748

Thiệt hại khi quyền, lợi ích hợp pháp khác bị xâm phạm... 748

Phần III - Xác định người chịu trách nhiệm bồi thường.. 772

Bản án số 112, 113 và 114. 773

Xác định người có hành vi gây thiệt hại 773

Bản án số 115, 116, 117 và 118. 789

Liên đới bồi thường do cùng gây thiệt hại 789

Bản án số 119 và 120. 812

Bồi thường thiệt hại do người đã thành niên gây ra.. 812

Bản án số 121 và 122. 824

Trường hợp người phải bồi thường mất khả năng nhận thức, chết. 824

Mục lục theo chữ cái 835* Về phương pháp bình luận bản án, xem Đỗ Văn Đại: Luật hợp đồng Việt Nam-Bản án và bình luận bản án, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013 (tái bản lần thứ tư), Tập 1, tr. 19 và tiếp theo.

  • Số lượng: 
  • Đã hết hàng
Bình luận

Tìm kiếm sách


Tìm kiếm nâng cao

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

Video giới thiệu

Form đăng nhập

Quảng cáo