Thống kê truy cập

3384338
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
896
1230
3384338

Server Time: 21:46:32 09-08-20

Giáo trình luật hình sự Việt Nam: phần chung/ TS. Trần Thị Quang Vinh chủ biên. - Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung. - Tp.HCM: Nxb. Hồng Đức, 2019. - 500tr.; 21cm (Mã: 9786048968731)

Giá: 96.000 VNĐ
Đánh giá:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH


GIÁO TRÌNH
LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
(PHẦN CHUNG)

 


Chủ biên
TS. TRẦN THỊ QUANG VINH
Tập thể tác giả
Chương XV
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA
Chương III, Chương XI, Chương XII (mục I.1.2 và II)
THS. NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG
Chương I, Chương XIV
THS. MAI KHẮC PHÚC
Chương XVI
TS. HOÀNG THỊ TUỆ PHƯƠNG
Chương V, Chương VI, Chương VII, Chương X,
Chương XIII (mục III)
TS. VŨ THỊ THÚY
Chương VIII, Chương IX, Chương XIII (mục I và II)
TS. PHAN ANH TUẤN
Chương II, Chương IV, Chương XII (mục I.1.1)
TS. TRẦN THỊ QUANG VINH
Thư ký nhóm biên soạn: TS. PHAN ANH TUẤN
3
LỜI NÓI ĐẦU
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến
phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân
Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường tổ
chức biên soạn Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần Chung).
Nội dung cơ bản của Giáo trình bao gồm: khái niệm,
nguyên tắc, nhiệm vụ, các nguyên tắc của Luật hình sự; đạo luật
của Luật Hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khách thể, chủ
thể của tội phạm; mặt khách quan, mặt chủ quan của tội phạm;
các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; các tình tiết loại
trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi; trách nhiệm hình
sự và hình phạt; hệ thống hình phạt; quyết định hình phạt; miễn,
giảm trách nhiệm hình sự và xóa án tích; trách nhiệm hình sự đối
với người dưới 18 tuổi phạm tội; trách nhiệm hình sự đối với
pháp nhân thương mại phạm tội.
Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần Chung) chắc chắn
sẽ còn khiếm khuyết; mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản tới,
Giáo trình được hoàn thiện hơn.
Thư từ, ý kiến đóng góp xin được gửi tới: Phòng Đào tạo,
Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2, Nguyễn Tất
Thành, Quận 4, TP Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.39400.723 -
028.37266.333.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM
4
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ CÁC
NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÌNH SỰ ..................................... 6
CHƯƠNG II: NGUỒN VÀ HIỆU LỰC CỦA LUẬT HÌNH
SỰ VIỆT NAM,CẤU TẠO CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ .......... 33
CHƯƠNG III: TỘI PHẠM ........................................................ 59
CHƯƠNG IV: TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ CẤU
THÀNH TỘI PHẠM ................................................................. 82
CHƯƠNG V: KHÁCH THỂ CỦA TỘI PHẠM ..................... 107
CHƯƠNG VI: MẶT KHÁCH QUAN CỦA TỘI PHẠM ...... 121
CHƯƠNG VII; CHỦ THỂ CỦA TỘI PHẠM ......................... 136
CHƯƠNG VIII: MẶT CHỦ QUAN CỦA TỘI PHẠM .......... 154
CHƯƠNG IX: CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN TỘI
PHẠM ...................................................................................... 181
CHƯƠNG X: ĐỒNG PHẠM .................................................. 204
CHƯƠNG XI: CÁC TÌNH TIẾT LOẠI TRỪ TÍNH
CHẤT PHẠM TỘI CỦA HÀNH VI ....................................... 234
CHƯƠNG XII: HÌNH PHẠT VÀ BIỆN PHÁP TƯ PHÁP .... 253
CHƯƠNG XIII: QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ....................... 301
CHƯƠNG XIV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH
SỰ VÀ XÓA ÁN TÍCH ........................................................... 356
CHƯƠNG XV: TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI
NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI ..................................... 417
CHƯƠNG XVI: TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI
PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI ............................ 456

  • Số lượng: 
Bình luận

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

tìm kiếm


Tìm kiếm nâng cao

Elearning

Form đăng nhập

Video giới thiệu

Quảng cáo