Thống kê truy cập

3784731
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
290
833
3784731

Server Time: 11:34:22 03-12-21

Sách tình huống pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ/ Chủ biên: PGS.TS. Phan Huy Hồng, TS. Phạm Trí Hùng.- Tp.HCM: nxb. Hồng Đức, 2019 (Mã: 9786048983581)

Giá: 131.000 VNĐ
Đánh giá:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI

BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI

 

SÁCH TÌNH HUỐNG

PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ

DỊCH VỤ

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

Bên cạnh Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ, cuốn Sách tình huống Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụmà các bạn sinh viên đang cầm trên tay là một phần học liệu chính thức của môn học Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụthuộc chương trình đào tạo cử nhân luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Cuốn sách được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học một tài liệu tham khảo gắn kết lý thuyết với thực tiễn áp dụng pháp luật. Với các tình huống tham khảo, sinh viên được tiếp cận các vụ việc thực tế, các vấn đề pháp lý được đặt ra từ vụ việc đó cũng như được tham khảo các phân tích, bình luận của người biên soạn. Còn các tình huống bài tập lại cung cấp cho sinh viên các bài tập tình huống không kèm lời giải dùng cho việc tự nghiên cứu cũng như làm bài tập cá nhân hay bài tập nhóm phục vụ cho hoạt động thảo luận trên lớp theo yêu cầu và chỉ dẫn của giảng viên.

Cuốn sách được bố cục thành 7 chương, tương ứng với bố cục của Giáo trình. Mỗi chương đều bắt đầu bằng các tình huống tham khảo và tiếp theo đó là các tình huống bài tập.

Cấu trúc các tình huống tham khảo bao gồm: (i) tóm tắt bản án; (ii) các vấn đề pháp lý đặt ra và (iii) phân tích, bình luận. Tất cả các tình huống tham khảo đều được xây dựng dựa trên các vụ án có thật, được dẫn nguồn đầy đủ.

Còn cấu trúc các tình huống bài tập bao gồm: (i) sự việc và (ii) yêu cầu (làm bài). Các tình huống bài tập đều dựa trên các bản án của tòa án nhân dân các cấp, các hồ sơ vụ việc hành chính hoặc hồ sơ tư vấn doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo tính độc lập của sinh viên trong hoạt động học tập, nghiên cứu hay vì lý do bảo mật, các thông tin chứa đựng các chỉ dẫn đến hồ sơ gốc được xóa bỏ hoặc được thay đổi.

Với cuốn sách này, tập thể tác giả muốn tạo nên cầu nối giữa quy phạm pháp luật trừu tượng với thực tiễn pháp luật phong phú, đa dạng và sinh động, cung cấp cho sinh viên công cụ và phương pháp vận dụng hay áp dụng quy định pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh từ tình huống thực tiễn.

Hy vọng, cuốn sách sẽ cũng cấp một phương tiện hữu ích cho việc giảng dạy của giảng viên và học tập, nghiên cứu của sinh viên theo hướng gắn kết tốt hơn lý thuyết với thực tiễn.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

 

Chủ biên

PGS.TS Phan Huy Hồng và TS. Phạm Trí Hùng

 

Biên soạn

 

PGS.TS Phan Huy Hồng

Chương 1, 2, 3, 6, 7

 

 

TS. Phạm Trí Hùng

Chương 2, 3, 4, 6, 7

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chương 1, 2, 3, 4, 5, 7

 

 

ThS. Đặng Hoa Trang

Chương 2, 3, 4, 7

 

 

PGS.TS Hà Thị Thanh Bình

Chương 2, 3, 4, 5

 

 

TS. Nguyễn Thị Thư

Chương 2, 4, 5, 6

 

 

Ths. Nguyễn Văn Hùng

Chương 2, 3, 4, 6, 7

 

       

 


MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU.. 11

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH.. 13

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.. 15

CHƯƠNG 1: THƯƠNG NHÂN, HOẠT ĐỘNG

THƯƠNG MẠI, PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI. 16

1.1 TÌNH HUỐNG THAM KHẢO.. 17

Tình huống tham khảo 01: Hợp đồng giữa thương nhân

và chủ thể không phải là thương nhân. 17

Tình huống tham khảo 02: Giao dịch thương mại có yếu

tố nước ngoài 37

Tình huống tham khảo 03: Luật áp dụng để tính tiền lãi

do chậm thanh toán. 49

1.2 TÌNH HUỐNG BÀI TẬP. 56

Tình huống bài tập 01: Tư cách pháp lý của hộ kinh

doanh và chủ hộ kinh doanh. 56

Tình huống bài tập 02: Yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô

hiệu. 58

Tình huống bài tập 03: Thói quen trong hoạt động

thương mại 59

Tình huống bài tập 04: Hợp đồng giữa thương nhân

Việt Nam và thương nhân nước ngoài 63

Tình huống bài tập 05: Người đại diện của thương nhân. 66

Tình huống bài tập 06: Thông báo tăng giá bán bằng lời

nói 68

CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA.. 71

2.1 TÌNH HUỐNG THAM KHẢO.. 73

Tình huống tham khảo 01: Nghĩa vụ thanh toán tiền

mua thiết bị 73

Tình huống tham khảo 02: Giá trị pháp lý của chứng

nhận xuất xứ hàng hóa của nhà sản xuất 91

2.2 TÌNH HUỐNG BÀI TẬP. 96

Tình huống bài tập 01: Xác định loại hợp đồng. 96

Tình huống bài tập 02: Nghĩa vụ giao hàng, nghĩa vụ

nhận hàng. 98

Tình huống bài tập 03: Thời hạn giao hàng. 100

Tình huống bài tập 04: Kiểm tra hàng hóa trước khi

giao hàng. 102

Tình huống bài tập 05: Hàng hóa không phù hợp với

hợp đồng. 104

Tình huống bài tập 06: Chấp nhận hàng hóa. 106

Tình huống bài tập 07: Tiếp tục sử dụng hàng hóa

không phù hợp với hợp đồng. 108

Tình huống bài tập 08: Trách nhiệm của bên bán. 110

Tình huống bài tập 09: Nghĩa vụ thanh toán. 112

Tình huống bài tập 10: Thay đổi điều kiện thanh toán. 114

Tình huống bài tập 11: Giá trị của hóa đơn giá trị gia

tăng. 118

Tình huống bài tập 12: Thanh toán tiền hàng không có

chứng cứ. 120

Tình huống bài tập 13: Căn cứ hủy hợp đồng. 122

Tình huống bài tập 14: Tư vấn giải quyết tranh chấp

hợp đồng nhập hạt điều khô. 124

Tình huống bài tập 15: Tư vấn giải quyết tranh chấp

hợp đồng bán café thành phẩm.. 126

Tình huống bài tập 16: Tư vấn tranh chấp hợp đồng

mua bán pho - mat 128

Tình huống bài tập 17: Tư vấn về mua bán trên Sở giao

dịch hàng hóa. 130

CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ.. 132

3.1 TÌNH HUỐNG THAM KHẢO.. 133

Tình huống tham khảo 01: Hợp đồng dịch vụ nấu ăn. 133

Tình huống tham khảo 02: Trách nhiệm của thương

nhân kinh doanh dịch vụ vận tải biển. 144

Tình huống tham khảo 03: Giới hạn trách nhiệm của

thương nhân cung ứng dịch vụ logistics. 163

Tình huống tham khảo 04: Hợp đồng dịch vụ thiết kế thi công công trình  175

3.2 TÌNH HUỐNG BÀI TẬP. 192

Tình huống bài tập 01: Xác định loại hợp đồng dịch vụ. 192

Tình huống bài tập 02: Xác lập hợp đồng. 195

Tình huống bài tập 03: Nghĩa vụ của thương nhân kinh

doanh dịch vụ logistics. 197

Tình huống bài tập 04: Trách nhiệm của thương nhân

kinh doanh dịch vụ logistics. 199

Tình huống bài tập 05: Nghĩa vụ thanh toán trong hợp

đồng dịch vụ. 203

Tình huống bài tập 06: Tư vấn về thời hạn khiếu nại

chất lượng dịch vụ. 204

Tình huống bài tập 07: Tư vấn chấm dứt hợp đồng dịch

vụ bảo vệ. 206

Tình huống bài tập 08: Tư vấn về chủ thể chịu trách

nhiệm bồi thường. 207

Tình huống bài tập 09: Tư vấn về trách nhiệm thanh

toán thù lao dịch vụ. 209

Tình huống bài tập 10: Tư vấn về hợp đồng dịch vụ

quá cảnh. 211

CHƯƠNG 4: CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN

THƯƠNG MẠI. 214

4.1 TÌNH HUỐNG THAM KHẢO.. 215

Tình huống tham khảo 01: Yêu cầu thanh toán thù lao

môi giới 215

Tình huống tham khảo 02: Tranh chấp hợp đồng đại lý

mua bán thức ăn tôm.. 226

4.2 TÌNH HUỐNG BÀI TẬP. 242

Tình huống bài tập 01: Hoạt động đại diện cho thương

nhân. 242

Tình huống bài tập 02: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

môi giới bán căn hộ dự án. 245

Tình huống bài tập 03: Tư vấn hợp đồng môi giới 249

Tình huống bài tập 04: Ủy thác xuất khẩu hay mua bán

hàng hóa. 251

Tình huống bài tập 05: Tranh chấp hợp đồng đại lý

mua bán xăng dầu. 253

Tình huống bài tập 06: Tranh chấp hợp đồng đại lý độc

quyền thức ăn gia súc. 256

Tình huống bài tập 07: Hợp đồng đại lý nước giải khát 260

Tình huống bài tập 08: Hợp đồng phân phối các sản

phẩm dầu nhớt 261

Tình huống bài tập 09: Hợp đồng đại lý có yếu tố nước

ngoài 264

Tình huống bài tập 10: Xác định loại hợp đồng và

nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng bán hàng trên kênh

truyền hình. 266

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI KHÁC   270

5.1 TÌNH HUỐNG THAM KHẢO.. 271

Tình huống tham khảo 01: Hợp đồng mua bán hàng

hóa hay hợp đồng gia công. 271

Tình huống tham khảo 02: Trách nhiệm của bên đặt

gia công. 280

Tình huống tham khảo 03: Trách nhiệm của các bên

trong hợp đồng cho thuê thiết bị xây dựng. 295

5.2 TÌNH HUỐNG BÀI TẬP. 304

Tình huống bài tập 01: Bên giao gia công cung cấp bán

thành phẩm và nguyên phụ liệu chậm trễ. 304

Tình huống bài tập 02: Thanh toán thù lao gia công. 307

Tình huống bài tập 03: Nghĩa vụ giao hàng gia công. 308

Tình huống bài tập 04: Khiếu nại trong hoạt động gia

công trong thương mại 311

Tình huống bài tập 05: Kiểm tra sản phẩm gia công. 313

Tình huống bài tập 06: Chất lượng sản phẩm gia công. 315

Tình huống bài tập 07: Thanh toán tiền thuê trong hợp

đồng cho thuê tàu. 317

Tình huống bài tập 08: Tư vấn hợp đồng nhượng

quyền thương mại kinh doanh trang trí nội thất 320

Tình huống bài tập 09: Tư vấn hợp đồng nhượng

quyền thương mại 325

CHƯƠNG 6: HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG

MẠI. 327

6.1 TÌNH HUỐNG THAM KHẢO.. 328

Tình huống tham khảo 01: Khuyến mại “mua 1 tặng 1”. 328

Tình huống tham khảo 02: Thông báo hoạt động

khuyến mại 333

Tình huống tham khảo 03: Quảng cáo thương mại hay

trưng bày giới thiệu hàng hóa. 341

6.2 TÌNH HUỐNG BÀI TẬP. 347

Tình huống bài tập 01: Hình thức khuyến mại và thủ

tục thực hiện. 347

Tình huống bài tập 02: Thời gian thực hiện chương

trình khuyến mại 349

Tình huống bài tập 03: Thời gian thông báo chương

trình khuyến mại 350

Tình huống bài tập 04: Chương trình khuyến mại like facebook nhận quà tặng  352

Tình huống bài tập số 05: Chương trình khuyến mại

tặng mì ăn liền. 353

Tình huống bài tập số 06: Quảng cáo so sánh và trách

nhiệm của các bên liên quan. 354

Tình huống bài tập 07: Bảng hiệu và bảng quảng cáo. 356

Tình huống bài tập 08: Quảng cáo trên xe máy. 357

CHƯƠNG 7: CHẾ TÀI VÀ KHIẾU NẠI TRONG

THƯƠNG MẠI. 359

7.1 TÌNH HUỐNG THAM KHẢO.. 360

Tình huống tham khảo 01: Hủy bỏ hợp đồng và bồi

thường thiệt hại 360

Tình huống tham khảo 02: Yêu cầu tiền lãi do chậm

thanh toán. 372

7.2 TÌNH HUỐNG BÀI TẬP. 383

Tình huống bài tập 01: Phạt do giao hàng không đúng

chất lượng. 383

Tình huống bài tập 02: Sự kiện bất khả kháng. 384

Tình huống bài tập 03: Buộc nhận hàng và bồi thường

thiệt hại do chậm thanh toán. 392

Tình huống bài tập 04: Yêu cầu phạt vi phạm hay tiền

lãi do chậm thanh toán. 394

Tình huống bài tập 05: Trách nhiệm và chế tài trong

hoạt động logistics. 395

Tình huống bài tập 06: Căn cứ miễn trách nhiệm trong

hoạt động logistics. 399

Tình huống bài tập 07: Xác định số tiền phạt và bồi

thường thiệt hại 410

Tình huống bài tập 08: Phạt vi phạm và bồi thường

thiệt hại 412

Tình huống bài tập 09: Bồi thường thiệt hại do cháy. 414

Tình huống bài tập 10: Vi phạm nghĩa vụ thanh toán. 417

Tình huống bài tập 11: Thỏa thuận miễn tiền lãi do

chậm thanh toán. 419

Tình huống bài tập 12: Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu

bồi thường thiệt hại 421

Tình huống bài tập 13: Áp dụng chế tài 423

Tình huống bài tập 14: Tranh chấp hợp đồng thi công

công trình xây dựng. 426

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 430

DANH MỤC BẢN ÁN THAM KHẢO.. 431

BẢNG TRA CỨU THEO TỪ KHÓA.. 438

  • Số lượng: 
Bình luận

Tìm kiếm sách

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

tìm kiếm


Tìm kiếm nâng cao

Elearning

Form đăng nhập

Hotline: 0328841734

Các kênh thông tin tư vấn trực tiếp như sau;

- Zalo / điện thoại: 0328841734 TT. Học liệu;

-Tel. : 028 39400989 (149-150)

- E- mail tthl@hcmulaw.edu.vn ;

- Facebook TTHL

www.facebook.com/luat.hoclieu.3

Quảng cáo

istanbul evden eve nakliyatistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatdiyarbakır halı yıkamaofis taşıma