Thống kê truy cập

3784656
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
215
833
3784656

Server Time: 10:38:52 03-12-21

GT luật Tố tụng Dân sự Việt Nam: tái bản có sửa đổi, bổ sung (Mã: 9786048900311)

Giá: 116.000 VNĐ
Đánh giá:

NHÀ XUẤT BẢN : NXB Hồng Đức-Hội luật gia VN

TÊN TÁC GIẢ : PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

SỐ TRANG : 628 trang

NĂM XUẤT BẢN : 2017

Chủ biên

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

 

Biên soạn

Chương 1, 7

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

 

Chương 3, 4, 12

TS. Nguyễn Văn Tiến

 

Chương 8

TS. Lê Trường Sơn

 

Chương 9, 11

TS. Đặng Thanh Hoa

 

Chương 6

ThS. Lê Thị Mận

 

Chương 2, 10

ThS. Đinh Bá Trung

 

Chương 5

ThS. Nguyễn Thị Hoài Trâm

ThS. Huỳnh Quang Thuận

 

Chương 13

ThS. Lê Thị Mận

ThS. Phan Nguyễn Bảo Ngọc


LỜI NÓI ĐẦU

 

Luật tố tụng dân sự được thừa nhận là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật tố tụng dân sự bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ tố tụng phát sinh trong quá trình Tòa án giải quyết các vụ việc dân sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng trên nên Luật tố tụng dân sự là môn học bắt buộc đối với sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 trong chương trình đào tạo cử nhân Luật của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu về ngành Luật tố tụng dân sự cho sinh viên, học viên, giảng viên và các đối tượng khác có quan tâm, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn cuốn “Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam”.

Nội dung cuốn “Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam” bao gồm 13 chương với mục đích giới thiệu những kiến thức cơ bản của Luật tố tụng dân sự cho bạn đọc như: Khái niệm, các nguyên tắc cơ bản; chủ thể quan hệ pháp luật tố tụng dân sự; thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án; chứng cứ và chứng minh; án phí, lệ phí, các chi phí tố tụng; biện pháp khẩn cấp tạm thời, tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; về thủ tục tố tụng giải quyết vụ án dân sự và thủ tục giải quyết việc dân sự trong tố tụng dân sự. Qua đó, giúp cho độc giả nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành; so sánh, nhận xét về những đặc thù trong những kiến thức chung đó với các thủ tục tố tụng khác như tố tụng hình sự, tố tụng hành chính và rộng hơn, so sánh với pháp luật tố tụng dân sự của một số mô hình tố tụng trên thế giới cũng như có khả năng ứng dụng kiến thức lý luận để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Chúng tôi hy vọng các kiến thức căn bản trong giáo trình sẽ đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật tố tụng dân sự của quý vị độc giả.

Trân trọng cám ơn.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU.. 3

 

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

VỀ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ.. 9

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC

CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ.. 9

1.1. Một số khái niệm cơ bản của

...... Luật tố tụng dân sự Việt Nam.. 9

1.2. Các nguyên tắc cơ bản của

...... Luật tố tụng dân sự Việt Nam.. 23

CHƯƠNG 2: CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT

TỐ TỤNG DÂN SỰ.. 54

1.1. Chủ thể tiến hành tố tụng. 54

1.2. Chủ thể tham gia tố tụng. 82

CHƯƠNG 3: THẨM QUYỀN CỦA

TÒA ÁN NHÂN DÂN.. 108

1.1. Thẩm quyền theo vụ việc. 108

1.2. Thẩm quyền của Tòa án các cấp. 143

1.3. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ. 162

1.4. Thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn

...... của nguyên đơn, người yêu cầu. 170

1.5. Tranh chấp thẩm quyền, giải quyết tranh chấp
về thẩm quyền. 175

1.6. Nhập, tách vụ án. 176

CHƯƠNG 4: CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ.. 178

1.1. Chứng minh trong tố tụng dân sự. 178

1.2. Chứng cứ trong tố tụng dân sự. 207

CHƯƠNG 5: ÁN PHÍ, LỆ PHÍ, CHI PHÍ

TỐ TỤNG DÂN SỰ.. 222

1.1. Án phí trong tố tụng dân sự. 222

1.2. Lệ phí Tòa án. 243

1.3. Các trường hợp miễn, giảm, không phải nộp
tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án; không phải
chịu án phí, lệ phí Tòa án. 254

1.4. Xử lý tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí
Tòa án, lệ phí Tòa án. 263

1.5. Chi phí tố tụng. 267

CHƯƠNG 6: BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI,
TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN
DÂN SỰ.. 292

1.1. Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự. 292

1.2. Thủ tục tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. 331

1.3. Thủ tục đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. 341

 

PHẦN II: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC
DÂN SỰ.. 349

CHƯƠNG 7: GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN

CẤP SƠ THẨM THEO THỦ TỤC THÔNG THƯỜNG.. 349

1.1. Khởi kiện, nhận và xử lý đơn khởi kiện. 349

1.2. Thụ lý vụ án dân sự. 357

1.3. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm.. 361

1.4. Hòa giải trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm.. 363

1.5. Phiên tòa sơ thẩm dân sự theo thủ tục thông thường. 369

1.6. Thủ tục thực hiện sau khi tuyên án sơ thẩm.. 386

CHƯƠNG 8: GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN
CẤP PHÚC THẨM THEO THỦ TỤC
THÔNG THƯỜNG.. 389

1.1. Tính chất của phúc thẩm.. 389

1.2. Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.. 390

1.3. Tạm đình chỉ và đình chỉ phúc thẩm vụ án. 396

1.4. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm.. 398

1.5. Phiên tòa phúc thẩm.. 399

CHƯƠNG 9 : GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ
THEO THỦ TỤC RÚT GỌN.. 410

1.1. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục rút gọn. 410

1.2. Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn tại
Tòa án cấp sơ thẩm.. 419

1.3. Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn tại
Tòa án cấp phúc thẩm.. 431

1.4. Chuyển vụ án từ thủ tục rút gọn sang giải quyết
theo thủ tục thông thường. 437

CHƯƠNG 10: THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN,
QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN ĐÃ CÓ HIỆU LỰC
PHÁP LUẬT. 440

1.1. Thủ tục giám đốc thẩm.. 440

1.2. Thủ tục tái thẩm.. 464

1.3. Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 479

CHƯƠNG 11: GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ.. 487

1.1. Quy định chung về thủ tục giải quyết việc dân sự. 487

1.2. Thủ tục giải quyết các việc dân sự cụ thể. 525

CHƯƠNG 12: THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO
THI HÀNH TẠI VIỆT NAM HOẶC KHÔNG
CÔNG NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ
CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI; CÔNG NHẬN VÀ
CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI
NƯỚC NGOÀI. 567

1.1. Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam
bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 567

1.2. Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành
tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài 586

1.3. Thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận bản án,
quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 599

1.4. Thủ tục yêu cầu không công nhận bản án,
quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không có
yêu cầu thi hành tại Việt Nam.. 601

CHƯƠNG 13: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC
GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ
NƯỚC NGOÀI. 609

1.1. Khái niệm, đặc điểm của vụ việc dân sự có
yếu tố nước ngoài 609

1.2. Nguyên tắc áp dụng pháp luật để giải quyết
các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài 614

1.3. Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam trong việc
giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài 619

1.4. Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố
nước ngoài 628

 

  • Số lượng: 
  • Đã hết hàng
Bình luận

Tìm kiếm sách

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

tìm kiếm


Tìm kiếm nâng cao

Elearning

Form đăng nhập

Hotline: 0328841734

Các kênh thông tin tư vấn trực tiếp như sau;

- Zalo / điện thoại: 0328841734 TT. Học liệu;

-Tel. : 028 39400989 (149-150)

- E- mail tthl@hcmulaw.edu.vn ;

- Facebook TTHL

www.facebook.com/luat.hoclieu.3

Quảng cáo

istanbul evden eve nakliyatistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatdiyarbakır halı yıkamaofis taşıma