Thống kê truy cập

3384382
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
940
1230
3384382

Server Time: 22:27:22 09-08-20
Bạn đang ở: Home Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam: sách chuyên khảo/ PGS. TS. Đỗ Văn Đại. - Tp.HCM: Nxb. Hồng Đức, 2019. - 447tr. ; 21cm

Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam: sách chuyên khảo/ PGS. TS. Đỗ Văn Đại. - Tp.HCM: Nxb. Hồng Đức, 2019. - 447tr. ; 21cm (Mã: 9786048691424)

Giá: 95.000 VNĐ
Đánh giá:

PGS. TS. ĐỖ VĂN ĐẠI

Giảng viên Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Thành viên Tổ biên tập, Chuyên gia chỉnh lý Dự thảo BLDS tại Quốc Hội

Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

  

CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ VIỆC KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

 Sách chuyên khảo

(xuất bản lần thứ ba)


 À ma femme Bích Tho

À mes fils Trí Cường et Anh Khôi

À ma famille Brachet de la Valette en France

Et à toute ma famille au Vietnam

PGS. TS. Đỗ Văn Đại (sinh năm 1974)

- Trưởng khoa Luật dân sự, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nguyên Giảng viên Trường đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp;

- Giáo sư thỉnh giảng tại nhiều Đại học của Cộng hòa Pháp, Đại học Hoàng gia Campuchia;

- Thành viên Tổ Biên tập Bộ luật Dân sự sửa đổi năm 2015, Chuyên gia chỉnh lý Dự thảo Bộ luật Dân sự năm 2015 tại Quốc Hội;

- Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC);

- Hòa giải viên Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC);

- Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC);

- Thành viên Hội đồng tư vấn Án lệ Tòa án nhân dân tối cao;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Việt Nam tại Viện Quốc tế pháp luật so sánh (International Academy of Comparative law).


MỤC LỤC

 

PHẦN MỞ ĐẦU.. 12

A. KHÁI NIỆM VỀ KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG.. 20

I. Lựa chọn thuật ngữ “không thực hiện đúng hợp đồng”. 20

II. Nội hàm của khái niệm “không thực hiện đúng hợp đồng”. 26

III. Vấn đề không thực hiện đúng hợp đồng trước thời hạn. 31

B. HƯỚNG XỬ LÝ VIỆC KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG   34

I. Sự không thống nhất giữa Bộ luật dân sự và Luật thương mại 34

II. Lựa chọn thuật ngữ “biện pháp xử lý” việc không thực hiện đúng hợp đồng  37

III. Phân loại các “biện pháp xử lý” việc không thực hiện đúng hợp đồng  41

 

CHƯƠNG I: BIỆN PHÁP XỬ LÝ VIỆC KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG DO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH.. 44

A. BIỆN PHÁP MÀ BÊN CÓ QUYỀN CÓ THỂ SỬ DỤNG.. 46

I. Buộc tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng. 47

II. Yêu cầu bồi thường thiệt hại 74

III. Yêu cầu trả lãi chậm thanh toán. 114

IV. Yêu cầu giảm giá. 138

    V. Hoãn thực hiện hợp đồng. 150

VI. Cầm giữ tài sản. 170

VII. Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng. 181

VIII. Thay thế việc thực hiện của bên có nghĩa vụ. 217

B. BIỆN PHÁP MÀ BÊN CÓ NGHĨA VỤ CÓ THỂ SỬ DỤNG.. 230

I. Miễn trách nhiệm khi có sự kiện bất khả kháng. 233

II. Miễn trách nhiệm do quyết định của cơ quan nhà nước. 242

III. Miễn trách nhiệm do bên có quyền có lỗi 246

IV. Giảm mức bồi thường do bên có quyền không hạn chế tổn thất 250

 

CHƯƠNG II: BIỆN PHÁP XỬ LÝ VIỆC KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG DO CÁC BÊN THỎA THUẬN.. 260

A. BIỆN PHÁP MÀ BÊN CÓ QUYỀN CÓ THỂ SỬ DỤNG.. 262

I. Phạt vi phạm hợp đồng. 262

II. Lãi chậm trả theo thỏa thuận. 307

III. Thỏa thuận tăng trách nhiệm bồi thường thiệt hại 320

B. BIỆN PHÁP MÀ BÊN CÓ NGHĨA VỤ CÓ THỂ SỬ DỤNG.. 329

I. Thỏa thuận miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại 330

II. Thỏa thuận giảm trách nhiệm bồi thường thiệt hại 335

 

KẾT LUẬN.. 338

A. VỀ CHÍNH SÁCH, KỸ THUẬT LẬP PHÁP. 338

I. Về chính sách lập pháp. 338

II. Về kỹ thuật lập pháp. 346

B. VỀ NỘI DUNG LẬP PHÁP. 349

I. Định hướng chung. 349

II. Các vấn đề cụ thể. 351

C. VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT. 357

I. Tránh nhầm lẫn giữa các biện pháp. 357

II. Thống nhất áp dụng pháp luật 358

 

PHỤ LỤC.. 360

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 434

 

MỤC LỤC THEO CHỮ CÁI. 440

 

 

LỜI TÁC GIẢ

 

Khi được giao kết một cách hợp pháp, hợp đồng cần phải được thực hiện đúng và yêu cầu này là một nguyên tắc trong pháp luật Việt Nam. Thế nhưng thực tiễn cho thấy hoàn cảnh hợp đồng không được thực hiện đúng rất phổ biến và câu hỏi được đặt ra: Phải xử lý việc không thực hiện đúng này như thế nào cho thỏa đáng?

Để trả lời câu hỏi trên, chúng tôi đã thực hiện một đề tài cấp bộ được một số chuyên gia như GS. TS. Nguyễn Thị Mơ[1], PGS. TS. Phạm Hữu Nghị[2], TS. LS. Phan Trung Hoài[3] đánh giá cao. Đề tài cấp bộ với tiêu đề “Vấn đề không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật thực định Việt Nam” đã được nghiệm thu năm 2010 nhưng vì những ràng buộc hành chính cũng như hàn lâm nên còn nhiều vấn đề về không thực hiện đúng hợp đồng còn chưa được nghiên cứu, phân tích sâu. Do đó, để người quan tâm có cái nhìn toàn diện về không thực hiện đúng hợp đồng ở Việt Nam, chúng tôi quyết định biên soạn một cuốn chuyên khảo với chủ đề “Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng trong pháp luật Việt Nam” trên cơ sở đề tài cấp bộ đã được thực hiện. Thực ra, ngay sau khi đề tài được nghiệm thu năm 2010, chúng tôi đã bổ sung và chuyển thành sách chuyên khảo xuất bản năm 2010. Với số lượng gần 1.800 cuốn, chuyên khảo này đã được tiêu thụ hết sau hơn một năm phát hành. Nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, trong lần xuất bản năm 2013 (xuất bản lần thứ hai), chúng tôi có chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung, thay thế nhiều bản án và quyết định của Tòa án về không thực hiện đúng hợp đồng. Ngày nay, với việc Quốc hội sửa đổi Bộ luật dân sự vào năm 2015, nhiều nội dung mới đã được bổ sung liên quan đến việc không thực hiện đúng hợp đồng. Do đó, để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, việc xuất bản lại (xuất bản lần thứ ba) với những cập nhật mới là cần thiết.

So với đề tài cấp bộ, chúng tôi đã thay đổi tiêu đề (dùng tiêu đề khác để phù hợp với nội dung hiện nay của cho cuốn sách), số trang của cuốn chuyên khảo này nhiều hơn (trước đây đề tài chỉ có khoảng 100 trang); nhiều vấn đề được nghiên cứu và phân tích kỹ hơn. Về bố cục, trong đề tài cấp bộ có 04 chương nhưng, trong cuốn chuyên khảo này, Mục lục chỉ thể hiện 02 chương chính (sau Phần mở đầu và trước phần Kết luận) và mỗi chương giải quyết dứt điểm một nhóm vấn đề (đối với từng vấn đề, chúng tôi theo hướng kết hợp lý luận, văn bản, thực tiễn xét xử, so sánh pháp luật, kiến nghị…): Chương 1 giải quyết dứt điểm những biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng do pháp luật dự liệu như buộc tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng, bồi thường thiệt hại, lãi chậm trả theo pháp luật, giảm giá, hoãn thực hiện hợp đồng, cầm giữ tài sản, đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng, thay thế việc thực hiện của bên có nghĩa vụ, miễn giảm trách nhiệm Chương 2 giải quyết những biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng do các bên thỏa thuận như phạt vi phạm hợp đồng, thỏa thuận về lãi chậm trả hay thỏa thuận về miễn giảm trách nhiệm. Nhằm tạo điều kiện cho người đọc, chúng tôi còn đánh số từng mục và, ở đầu các mục, đều có từ vựng chính. Đồng thời ở cuối cuốn chuyên khảo, chúng tôi còn có Mục lục theo chữ cái để giúp bạn đọc dễ tìm một chủ đề cụ thể mà không cần phải đọc toàn bộ công trình.

Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng rất đa dạng trong pháp luật Việt Nam. Trong khuôn khổ của công trình này, người đọc sẽ thấy được sự khác biệt giữa các biện pháp do pháp luật dự liệu và các biện pháp do các bên thỏa thuận. Trong từng nhóm biện pháp, người đọc còn thấy sự khác biệt giữa biện pháp bảo vệ bên có quyền và biện pháp được thiết lập nhằm bảo vệ bên có nghĩa vụ. Thứ tự các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng cũng được xem xét trong tài liệu này theo một ý tưởng chủ đạo rất rõ ràng: Hợp đồng sinh ra không phải để bị triệt tiêu (vô hiệu, đơn phương chấm dứt hay hủy bỏ) mà là để được thực hiện nhằm đem lại cho các bên lợi ích hợp pháp mà họ mong đợi. Chính vì vậy, trước việc không thực hiện đúng hợp đồng, chúng ta cần ưu tiên nghiên cứu và sử dụng những biện pháp cho phép hợp đồng được thực hiện đầy đủ để đem lại cho các bên lợi ích hợp pháp mà họ mong đợi như buộc tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng; những biện pháp làm triệt tiêu hợp đồng sẽ được nghiên cứu và chỉ nên được sử dụng như biện pháp cuối cùng.

Để có kết quả như ngày hôm nay, tác giả đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người và, nhân dịp tái bản, tác giả một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu này.

Trong lần xuất bản này, cuốn sách đã nhận được sự giúp đỡ của em Hạnh (Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định) trong việc rà soát bản thảo. Tác giả cũng xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ quý báu này.

 

 

                           Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2019

                           PGS. TS. Đỗ Văn Đại

 [1]. GS. TS. Nguyễn Thị Mơ đã nhận định: “Đề tài có hướng nghiên cứu đúng, có suy nghĩ mới với tư duy khá độc đáo. Các lập luận được phân tích công phu và có sức thuyết phục”.

[2]. Theo PGS. TS. Phạm Hữu Nghị: “Đề tài đã được chủ nhiệm đề tài tổ chức thực hiện rất nghiêm túc, bài bản, đúng tiến độ. Đề tài có chất lượng tốt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một đề tài cấp Bộ và xứng đáng được đánh giá tốt”.

[3]. TS. LS. Phan Trung Hoài đã cho rằng: “Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng là tài liệu tham khảo trong giảng dạy luật, góp ý xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc giải quyết tranh chấp về không thực hiện đúng hợp đồng. Trong một chừng mực nhất định, đề tài là nguồn tài liệu tham khảo cho các luật sư khi tìm kiếm các luận lý bênh vực, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho các chủ thể tham gia vào các quan hệ hợp đồng trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế nước ta vào nền kinh tế thế giới”.

  • Số lượng: 
Bình luận

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

tìm kiếm


Tìm kiếm nâng cao

Elearning

Form đăng nhập

Video giới thiệu

Quảng cáo