Thống kê truy cập

3384366
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
924
1230
3384366

Server Time: 22:15:03 09-08-20
Bạn đang ở: Home Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: bình luận bản án/ PGS.TS. Lê Minh Hùng chủ biên.- Tp.HCM: Nxb. Hồng Đức, 2019

Sách tình huống pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: bình luận bản án/ PGS.TS. Lê Minh Hùng chủ biên.- Tp.HCM: Nxb. Hồng Đức, 2019 (Mã: 9786048983598)

Giá: 175.000 VNĐ
Đánh giá:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA LUẬT DÂN SỰ

PGS.TS. Lê Minh Hùng (Chủ biên)

 

SÁCH TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

 (Bình luận bản án)

 

 

Biên soạn:

 • ThS. HOÀNG THẾ CƯỜNG(Vấn đề 19)
 • ThS. HOÀNG VŨ CƯỜNG(Vấn đề 5, 21)
 • ThS. NGUYỄN TẤN HOÀNG HẢI(Vấn đề 28, 30, 33)
 • TS. NGUYỄN HỒ BÍCH HẰNG(Vấn đề3)
 • PGS. TS. LÊ MINH HÙNG(Lời giới thiệu, Hướng dẫn sử dụng Sách, Đề dẫn của các chương, Vấn đề 1, 2, 9, 36)
 • ThS. TRẦN THỊ HƯƠNG(Vấn đề 16, 22)
 • ThS. LÊ HÀ HUY PHÁT(Vấn đề 17, 34)
 • ThS. LÊ THỊ DIỄM PHƯƠNG(Vấn đề 14, 15, 23, 24)
 • TS. NGUYỄN XUÂN QUANG(Vấn đề 27, 29, 31, 32, 35)
 • ThS. NGUYỄN NHẬT THANH(Vấn đề 6, 7, 8)
 • ThS. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO(Vấn đề 25, 26)
 • ThS. NGUYỄN TRƯƠNG TÍN(Vấn đề 18, 20)
 • ThS. LÊ THỊ HỒNG VÂN(Vấn đề 10, 11, 12, 13)
 • ThS. NGÔ THỊ ANH VÂN(Vấn đề 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

Như Goethe - Luật gia, nhà thông thái người Đức, từng nói: “Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ cây đời là mãi mãi xanh tươi”. Bác Hồ cũng từng dạy: “Lý luận mà không gắn với thực tiễn là lý luận suông”. Với phương châm “học đi đôi với hành”; nhằm phục vụ cho việc học tập và thực hành kỹ năng áp dụng pháp luật dân sự của sinh viên ngành luật và quý đọc giả, tập thể giảng viên Bộ môn Luật dân sự, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã biên soạn quyển Sách tình huống Pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng -Bình luận bản án.

Đây là quyển sách đi cùng và làm rõ thêm khía cạnh thực tiễn của Giáo trình Pháp luật hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bao gồm các phán quyết chọn lọc của Tòa án các cấp về các vấn đề pháp lý tương ứng với các chủ đề trong Giáo trình nhằm giúp người đọc dễ dàng đối chiếu giữa những vấn đề lý luận cơ bản trong giáo trình, quy định của pháp luật với thực tiễn xét xử, qua đó, tiếp cận được những vấn đề pháp lý theo từng chế định của pháp luật dân sự, góp phần củng cố, nâng cao kiến thức lý luận cũng như kỹ năng áp dụng pháp luật của bản thân phù hợp với thực tiễn pháp lý Việt Nam hiện nay. Bố cục của sách chia làm 5 chương tương ứng với kết cấu của Giáo trình vừa nêu.

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của sách này là các phương pháp phân tích, đánh giá các vụ việc thực tế; đối chiếu việc áp dụng pháp luật của Tòa án so với quy định của pháp luật hiện hành; so sánh quy định pháp luật Việt Nam được vận dụng để giải quyết vụ việc với pháp luật của một số nước trên thế giới, và đặc biệt là phương pháp bình luận án. Thông qua việc bình luận các bản án, các tác giả sẽ tập trung làm rõ những vấn đề pháp lý đặt ra và cần phải giải quyết trong vụ án; phân tích, đánh giá các ưu khuyết điểm, tính hợp lý, hợp tình, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, lẽ công bằng của các phán quyết; nêu quan điểm cá nhân về việc cần lựa chọn hướng giải quyết đó để phát triển thành án lệ hay đưa ra khuyến nghị có nên tiếp tục duy trì hướng giải quyết đó trong thực tiễn hay không; chỉ ra các cơ sở lý luận, thực tiễn cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan tới chủ đề đang bình luận...

Trong mỗi bài bình luận, ngoài việc phân tích trực tiếp về các vụ việc chọn lọc được nêu trong phần Tóm tắt vụ việc, các tác giả còn đưa thêm nhiều bản án khác của Tòa án trong nước,nước ngoài có nội dung, tình tiết tương đồng để bình luận, nhằm làm rõ hơn và làm phong phú thêm nội dung của bài bình luận; đồng thời còn có sự so sánh giữa pháp luật Việt Nam với pháp luật nước ngoài về nội dung có liên quan nhằm làm tăng tính thuyết phục của các lập luận, và làm cơ sở cho các đề xuất, kiến nghị của tác giả.

Quyển sách này là kết tinhtừ sự nỗ lực và tâm huyết của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật dân sự, nhưng vẫn khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Hơn nữa, các bình luận của mỗi tác giả là quan điểm cá nhân, vì vậy sẽ có những quan điểm khác nhau từ người đọc, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý vị để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau.

Thay mặt các tác giả, tôi xin được trân trọng giới thiệu Sách tình huống này đến quý đọc giả.

PGS.TS. Lê Minh Hùng

 

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU.. 5

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.. 7

Hướng dẫn sử dụng Sách tình huống. 12

CHƯƠNG I.  NGHĨA VỤ.. 16

Vấn đề 1.BẢN CHẤT VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỰC

HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN.. 17

Vấn đề 2.XÁC LẬP NGHĨA VỤ DO ĐƯỢC LỢI VỀ

TÀI SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT.. 54

Vấn đề 3.NỘI DUNG CỦA NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ DO ĐƯỢC LỢI VỀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT.. 80

Vấn đề 4.NGHĨA VỤ LIÊN ĐỚI CỦA VỢ, CHỒNG ĐỐI

VỚI GIAO DỊCH DO MỘT BÊN THỰC HIỆN NHẰM

ĐÁP ỨNG NHU CẦU THIẾT YẾU CỦA GIA ĐÌNH.. 95

Vấn đề 5.KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG NGHĨA VỤ

GIAO VẬT.. 106

CHƯƠNG II.  HỢP ĐỒNG.. 118

Vấn đề 6.HỢP ĐỒNG GIẢ TẠO.. 119

Vấn đề 7.HỢP ĐỒNG XÁC LẬP DO BỊ NHẦM LẪN.. 129

Vấn đề 8.HỢP ĐỒNG XÁC LẬP DO BỊ LỪA DỐI 137

Vấn đề 9.HỢP ĐỒNG XÁC LẬP TRONG LÚC KHÔNG NHẬN THỨC VÀ LÀM CHỦ HÀNH VI 146

Vấn đề 10.HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU DO VI PHẠM ĐIỀU

CẤM CỦA LUẬT.. 169

Vấn đề 11.XỬ LÝ HẬU QUẢ CỦA HỢP ĐỒNG VÔ

HIỆU DO KHÔNG TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC.. 183

Vấn đề 12.CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG KHÔNG TUÂN

THỦ HÌNH THỨC LUẬT ĐỊNH.. 200

Vấn đề 13.HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU DO CÓ ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC   218

Vấn đề 14.ĐIỀU KIỆN TRONG HỢP ĐỒNG CÓ ĐIỀU KIỆN.. 228

Vấn đề 15.GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG CÓ LỢI CHO BÊN

YẾU THẾ.. 240

CHƯƠNG III.  BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ

DÂN SỰ.. 258

Vấn đề 16.ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG VIỆC XỬ LÝ

TÀI SẢN THỂ CHẤP. 260

Vấn đề 17.CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.. 272

Vấn đề 18.TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ LIÊN ĐỚI TRONG

BẢO LÃNH.. 282

Vấn đề 19.XỬ LÝ TÀI SẢN ĐẶT CỌC KHI HỢP

ĐỒNG BỊ HỦY BỎ.. 292

Chương IV. TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO VI PHẠM NGHĨA VỤ   308

Vấn đề 20.TRÁCH NHIỆM TIẾP TỤCTHỰC HIỆN

NGHĨA VỤ TRONG HỢP ĐỒNG.. 310

Vấn đề 21.KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG NGHĨA VỤ

TRẢ TIỀN.. 327

Vấn đề 22.PHẠT LÃI CHẬM TRẢ.. 338

Vấn đề 23.CĂN CỨ PHÁT SINH PHẠT VI PHẠM VÀ

GIẢM MỨC PHẠT VI PHẠM... 353

Vấn đề 24.KHÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG

DO SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG.. 373

Chương V. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT

HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG.. 393

Vấn đề 25.THIỆT HẠI LÀ CĂN CỨ PHÁT SINH

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG.. 395

Vấn đề 26.YẾU TỐ LỖI TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH

CĂN CỨ PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG

THIỆT HẠI 414

Vấn đề 27.TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TRONG

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI CÓ LỖI 429

Vấn đề 28.XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐƯỢC BỒI

THƯỜNG KHI TÀI SẢN BỊ GÂY THIỆT HẠI 434

Vấn đề 29.BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TINH THẦN

KHI DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TÍN BỊ THIỆT HẠI 446

Vấn đề 30.KẾT HỢP CÁC LOẠI THIỆT HẠI KHÁC

NHAU TRONG CÙNG MỘT VỤ BỒI THƯỜNG THIỆT

HẠI: KHI SỨC KHỎE VÀ TÍNH MẠNG BỊ XÂM PHẠM... 452

Vấn đề 31.NGUYÊN TẮC THỎA THUẬN BỒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 462

Vấn đề 32.NGUYÊN TẮC GIẢM MỨC BỒI THƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM

BỒI THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN.. 469

Vấn đề 33.BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGƯỜI CỦA PHÁP NHÂN GÂY RA VÀ NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ

KHOẢN TIỀN BỒI THƯỜNG.. 477

Vấn đề 34.KHÁI NIỆM SÚC VẬT TRONG TRÁCH

NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SÚC VẬT

GÂY RA.. 486

Vấn đề 35.BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN

NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA.. 493

Vấn đề 36.BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HỆ THỐNG

TẢI ĐIỆN GÂY RA.. 499

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 571

 • Số lượng: 
Bình luận

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

tìm kiếm


Tìm kiếm nâng cao

Elearning

Form đăng nhập

Video giới thiệu

Quảng cáo