Thống kê truy cập

3384285
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
843
1230
3384285

Server Time: 21:14:45 09-08-20
Bạn đang ở: Home Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự SÁCH TÌNH HUỐNG (Bình luận bản án) LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)/ TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng, ThS. Nguyễn Phương Thảo, ThS. Nguyễn Ngọc Hồng Phượng. - Tp.HCM: Nxb. Hồng Đức, 2019. - 640tr.; 21cm

SÁCH TÌNH HUỐNG (Bình luận bản án) LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)/ TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng, ThS. Nguyễn Phương Thảo, ThS. Nguyễn Ngọc Hồng Phượng. - Tp.HCM: Nxb. Hồng Đức, 2019. - 640tr.; 21cm (Mã: 9786048977504)

Giá: 115.000 VNĐ
Đánh giá:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA LUẬT DÂN SỰ

 

 

 

SÁCH TÌNH HUỐNG

(Bình luận bản án)

 

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

(Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)

 

 

 

 

 

Chủ biên

TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng

 

Biên soạn

TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng

ThS. Nguyễn Ngọc Hồng Phượng

ThS. Nguyễn Phương Thảo

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

Cùng với sự hội nhập với nền kinh tế quốc tế, tài sản trí tuệ ngày càng phát triển, do đó việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đang ngày càng trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Đồng thời, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ còn là cam kết mà Việt Nam phải thực hiện với tư cách là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Chính vì lẽ đó, tầm quan trọng của việc nhận thức đúng đắn về quyền sở hữu trí tuệ là không thể phủ nhận.

Đứng trước yêu cầu của thực tiễn, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa môn Luật Sở hữu trí tuệ vào chương trình giảng dạy cho sinh viên và học viên của mình. Việc giảng dạy môn Luật Sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ. Thông qua đó, việc hiểu và áp dụng các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ một cách đúng đắn hơn chính là công cụ để bảo vệ tài sản trí tuệ của các cá nhân và các tổ chức, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Cuốn sách này là tài liệu học tập nhằm cung cấp cho người học một cách nhìn tổng quan về thực tiễn xét xử của Tòa án đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bổ sung cho các vấn đề lý luận đã được trình bày trong Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Cuốn sách này bao gồm 4 chương, cụ thể chương 1: đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; chương 2: quyền tác giả; chương 3: quyền sở hữu công nghiệp; và chương 4: mối liên hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ và các đối tượng khác. Các bản án được chia thành các mục tương ứng với các chủ đề nhằm giúp người học nhận biết một cách có hệ thống các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Ở mỗi chủ đề được trình bày trong cuốn sách này, các vấn đề pháp lý có liên quan được phân tích và bình luận nhằm làm rõ các quy định của pháp luật cũng như cách áp dụng pháp luật của các chủ thể có thẩm quyền, đặc biệt là đối với quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Riêng đối với quyền đối với giống cây trồng, thực tiễn xét xử đến thời điểm hiện tại chưa có tranh chấp nào liên quan đến quyền này, do đó công trình này không đề cập đến.

Với mong muốn đa dạng hóa tài liệu học tập cho người học, tập thể tác giả đã nỗ lực để hoàn thiện cuốn sách này. Mọi đóng góp cho cuốn sách này sẽ được tập thể tác giả ghi nhận và trân trọng.

 

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, tháng 01 năm2019

Tập thể tác giả

 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

 

Sách tình huống Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Sách tình huống) được biên soạn với mục đích phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy môn học Luật sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Do vậy, sách được trình bày thành các chương, mục tương ứng với các chương, mục trong Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Giáo trình). Thông qua những tình huống thực tiễn là bản án, quyết định của Tòa án được bình luận trong từng chủ đề để minh họa và làm rõ hơn các vấn đề lý luận được nêu trong Giáo trình.

Với Chương 1 “Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ”, Sách tình huống lý giải rõ hơn vấn đề Phân loại quyền sở hữu trí tuệ được trình bày tại chương 1 Giáo trình dưới góc nhìn thực tiễn xác định đối tượng quyền sở hữu trí tuệ của Tòa án. Từ Chương 2 “Quyền tác giả” đến Chương 3 “Quyền sở hữu công nghiệp”, Sách tình huống bổ sung những vụ việc cụ thể minh họa cho việc hiểu và vận dụng lý luận, quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp trình bày trong Chương 2, Chương 3 Giáo trình. Riêng quyền liên quan đến quyền tác giả trong Chương 2 và quyền đối với giống cây trồng trong Chương 5 của Giáo trình, vì thực tiễn xét xử đến hiện nay chưa xảy ra tranh chấp có liên quan nên nhóm tác giả không đề cập đến hai nhóm quyền này trong Sách tình huống. Đối với Chương 4 Sách tình huống là “Mối liên hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ và các đối tượng khác”, nhóm tác giả phân tích các tình huống làm rõ vấn đề lý luận được nêu trong Chương 4 Giáo trình là “Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp” và vấn đề về tên miền tại Bài 5, Chương 3 của Giáo trình “hành vi cạnh tranh không lành mạnh”. Ngoài ra, Chương 4 của Sách tình huống còn bổ sung thêm vấn đề mới mà Giáo trình chưa đề cập đến là “Thời hiệu khởi kiện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ”.

Mỗi bản án, quyết định được sử dụng trong Sách tình huống đều được tóm tắt sơ lược những tình tiết quan trọng để người đọc biết được thông tin về tình huống trước, sau đó mới trích dẫn nguyên vẹn phần xét xử của Tòa án để phân tích, bình luận làm sáng tỏ những vấn đề lý luận liên quan. Nội dung của phần Xét thấy và Quyết định của Tòa án được trích dẫn đầy đủ thông tin, không sửa đổi để cung cấp cho người đọc tình huống chân thật, chính xác và khách quan nhất. Cuối cùng, thông qua phần bình luận của nhóm tác giả đối với từng tình huống không chỉ nêu lên những vấn đề lý luận được làm rõ trong thực tiễn xét xử,mà còn gợi ý những vấn đề mới chưa được đề cập hay khai thác trước đó, làm tiền đề cho người đọc có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn lĩnh vực sở hữu trí tuệ này.

Nhóm tác giả hy vọng rằng việc sử dụng Sách tình huống sẽ phát huy tốt nhất hiệu quả cho người đọc, nhất là người học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, cung cấp những kiến thức thực tiễn chuyên sâu, mở rộng hơn những vấn đề lý luận được trình bày trong Giáo trình.

 

MỤC LỤC

 

LỜI GIỚI THIỆU.. 3

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH.. 5

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.. 10

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNGQUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ.. 11

Bản án số 1. 12

Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ. 12

CHƯƠNG 2: QUYỀN TÁC GIẢ.. 35

Bản án số 2. 36

Xác lập quyền tác giả. 36

Bản án số 3. 52

Tác phẩm đồng tác giả. 52

Bản án số 4. 72

Bảo hộ tác phẩm kiến trúc. 72

Bản án số 5. 90

Tác phẩm phái sinh. 90

Bản án số 6. 111

Hành vi xâm phạm quyền tác giả. 111

Bản án số 7, 8 và 9. 128

Bảo vệ quyền tác giả. 128

Bản án số 10. 173

Bồi thường thiệt hại do xâm phạmquyền tác giả. 173

CHƯƠNG 3: QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP. 198

Bản án số 11 và 12. 199

Bảo vệ quyền đối với sáng chế. 199

Bản án số 13 và 14. 230

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. 230

Bản án số 15 và 16. 274

Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu. 274

Bản án số 17, 18 và 19. 304

Dấu hiệu không được bảo hộ vớidanh nghĩa nhãn hiệu. 304

Bản án số 20. 344

Nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu. 344

Bản án số 21. 369

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. 369

Bản án số 22 và 23. 387

Bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu. 387

Bản án số 24. 416

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. 416

Bản án số 25, 26, 27 và 28. 443

Bảo hộ tên thương mại 443

Bản án số 29, 30 và 31. 494

Bảo hộ bí mật kinh doanh. 494

Bản án số 32. 531

Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh

vực sở hữu trí tuệ. 531

CHƯƠNG 4: MỐI LIÊN HỆ GIỮA QUYỀN SỞ HỮU

TRÍ TUỆ VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC.. 549

Bản án số33. 550

Hợp đồng liên quan đếnquyền sở hữucông nghiệp. 550

Bản án số 34 và 35. 575

Tên miền và mối liên hệ vớiquyền sở hữu trí tuệ. 575

Bản án số 36. 607

Thời hiệu khởi kiện tronglĩnh vực sở hữu trí tuệ. 607

KẾT LUẬN.. 619

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 620

DANH MỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

ĐƯỢC SỬ DỤNG.. 631

 

vvv

 

  • Số lượng: 
Bình luận

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

tìm kiếm


Tìm kiếm nâng cao

Elearning

Form đăng nhập

Video giới thiệu

Quảng cáo