Thống kê truy cập

3097557
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
270
972
3097557

Server Time: 07:12:31 26-06-19

Hệ thống VBPL Hôn nhân và gia đình (Mã: 00704262)

Giá: 79.000 VNĐ
Đánh giá:

Hệ thống VBQPPL trích văn bản quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình / ThS Lê Thị Mận - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Hồng Đức, 2018. - 423 tr. ; 21cm


Hôn nhân và gia đình là các thiết chế gắn với sự tồn tại và phát triển cuả XH. Trong xã hội có Nhà nước, việc tác động điều chỉnh quan hệ hôn nhân, quan hệ gia đình băng pháp luật cũng như cơ chế pháp lý về hôn nhân và gia đình đòi hỏi sự thượng tôn của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức luôn là vấn đề có tính nguyên tắc. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành cùng văn bản quy phạm pháp luật là nguồn của Luật đã tạo hành lang pháp lý khá đồng bộ cho những ứng xử chuẩn mực của cá nhân; cơ sở xác định trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của xã hội.

  • Số lượng: 
  • Đã hết hàng
Bình luận

Tìm kiếm sách


Tìm kiếm nâng cao

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

Video giới thiệu

Form đăng nhập

Quảng cáo