Thống kê truy cập

3784674
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
233
833
3784674

Server Time: 10:49:28 03-12-21

Pháp luật Trọng tài thương mại Việt Nam : bản án và bình luận: Tâp 2 / PGS. TS. Đỗ Văn Đại. - Tp.HCM: Nxb. Hồng Đức, 2018 . - 822tr.; 21cm (Mã: 9786048914509)

Giá: 145.000 VNĐ
Đánh giá:

PGS. TS. ĐỖ VĂN ĐẠI

Giảng viên Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Thành viên Hội đồng tư vấn án lệ Tòa án nhân dân tối cao

 

 

PHÁP LUẬT

TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

VIỆT NAM

BẢN ÁN VÀ BÌNH LUẬN BẢN ÁN

 

 

TẬP 2

SÁCH CHUYÊN KHẢO

 

 

 

À ma femme Bích Tho

À mes fils Trí Cường et Anh Khôi

À ma famille Brachet de la Valette en France

Et à toute ma famille au Vietnam

 


PGS. TS. ĐỖ VĂN ĐẠI (Sinh năm 1974)

- Trưởng khoa Luật dân sự, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nguyên Giảng viên Trường đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp;

- Giáo sư thỉnh giảng tại nhiều Trường đại học của Cộng hòa Pháp và Đại học Hoàng gia Campuchia;

- Thành viên Tổ Biên tập Bộ luật Dân sự sửa đổi năm 2015;

- Chuyên gia chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2015 tại Quốc Hội;

- Chuyên gia chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Quốc Hội;

- Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC);

- Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học pháp lý, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC);

- Cố vấn pháp lý cao cấp Văn phòng Công chứng Ninh Thị Hiền (phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh);

- Đại diện tại Việt Nam của Quỹ Pháp luật châu Âu lục địa (Fondation pour le droit continental);

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Việt Nam tại Viện Quốc tế pháp luật so sánh (International Academy of Comparative law);

- Thành viên Nhóm nghiên cứu quốc tế của Trung tâm Pháp luật kinh tế thuộc Đại học Paul Cézannes (Cộng hòa Pháp);

- Thành viên Hội đồng tư vấn án lệ Tòa án nhân dân tối cao;

- Thành viên đề tài nghiên cứu về Phát triển án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm chủ nhiệm.

 

 

MỤC LỤC

 

Phần I-Trường hợp thỏa thuận chọn trọng tài Việt Nam (tiếp)8

Bản án số 133, 134 và 135: 9

Khắc phục sai sót để loại bỏ căn cứ hủyPhán quyết trọng tài 9

Bản án số 136, 137, 138 và 139: 26

HủyPhán quyết trọng tài do không có thỏa thuận trọng tài 26

Bản án số 140, 141 và 142: 47

HủyPhán quyết trọng tài do thỏa thuận trọng tài vô hiệu. 47

Bản án số 143, 144 và 145: 71

HủyPhán quyết trọng tàido vượt quá thẩm quyền. 71

Bản án số 146 và 147: 91

HủyPhán quyết trọng tài do vi phạm tố tụng. 91

Bản án số 148 và 149: 103

HủyPhán quyết trọng tài do chứng cứ giả mạo. 103

Bản án số 150, 151 và 152: 115

HủyPhán quyết trọng tàido trái với nguyên tắc cơ bản. 115

Bản án số 153: 137

Phán quyết trọng tài xâm phạm tới người thứ ba. 137

Bản án số 154 và 155: 153

Giám sát việc giải quyết yêu cầu hủyPhán quyết trọng tài 153

Bản án số 156 và 157: 175

Giải quyết lại tranh chấp khi Phán quyết trọng tài bị hủy. 175

Bản án số 158 và 159: 189

Phán quyết trọng tài vụ việc. 189

Bản án số 160 và 161: 205

Hiệu lực thi hành của Phán quyết trọng tài bị yêu cầu hủy. 205

Bản án số 162, 163 và 164: 215

Thi hành quyết định/phán quyết của trọng tài 215

Phần II-Trường hợp thỏa thuận chọn trọng tài nước ngoài 233

Bản án số 165 và 166: 234

Tranh chấp được giải quyếttại trọng tài nước ngoài 234

Bản án số 167: 253

Sự độc lập của thỏa thuậnchọn trọng tài nước ngoài 253

Bản án số 168 và 169: 266

Tòa ánViệt Nam có thẩm quyền do tranh chấp không được

giải quyết bằng trọng tài nước ngoài 266

Bản án số 170 và 171: 280

Tòa ánViệt Nam không có thẩm quyền do tranh chấpcó
thỏa thuậnchọn trọng tài nước ngoài 280

Bản án số 172 và 173: 293

Thẩm quyền của Tòa ánViệt Nam đối với trọng tài nước ngoài 293

Bản án số 174 và 175: 323

Áp dụng BPKCTTkhi tranh chấpđược giải quyết ở nước ngoài 323

Bản án số 176: 341

Tranh chấp với người tiêu dùng thỏa thuận

trọng tài nước ngoài 341

Bản án số 177: 350

Tác động của trọng tài nước ngoài tới tố tụngtrong nước. 350

Bản án số 178: 356

Xác định yếu tố “trọng tài”của phán quyết nước ngoài 356

Bản án số 179, 180 và 181: 366

Xác định yếu tố “phán quyết”của trọng tài nước ngoài 366

Bản án số 182 và 183: 397

Xác định yếu tố “nước ngoài”của Phán quyết trọng tài 397

Bản án số 184, 185 và 186: 410

Bảo lưu của Việt Nam khi gia nhậpCông ước New York. 410

Bản án số 187: 432

Thời hiệu yêu cầu công nhận, cho thi hành phán quyết

trọng tài nước ngoài 432

Bản án số 188 và 189: 457

Điều kiện đối với yêu cầu công nhận, cho thi hành

Phán quyết trọng tài nước ngoài 457

Bản án số 190, 191 và 192: 475

Tài liệu kèm theo yêu cầu công nhận, cho thi hành

Phán quyết trọng tài nước ngoài 475

Bản án số 193: 500

Đình chỉ xét đơn yêu cầu công nhận, cho thi hành

Phán quyết trọng tài nước ngoài 500

Bản án số 194 và 195: 508

Chứng cứ về căn cứ không công nhận phán quyết

trọng tài nước ngoài 508

Bản án số 196, 197 và 198: 527

Thủ tục công nhận, cho thi hành phán quyết

trọng tài nước ngoài 527

Bản án số 199: 548

Mất quyền phản đối trong tố tụngtrọng tài nước ngoài 548

Bản án số 200: 556

Không công nhận Phán quyết trọng tài nước ngoài do

tranh chấp không được giải quyếtbằng trọng tài nước ngoài 556

Bản án số 201 và 202: 567

Không công nhận phán quyết trọng nước ngoài tài do

không có thỏa thuận trọng tài 567

Bản án số 203, 204 và 205: 586

Không công nhận Phán quyết trọng tài nước ngoài do

không có quyền đại diện xác lập thỏa thuận trọng tài 586

Bản án số 206 và 207: 614

Không công nhậnPhán quyết trọng tài nước ngoài do

vượt quá thẩm quyền. 614

Bản án số 208 và 209: 630

Không công nhận Phán quyết trọng tài nước ngoài do

thành phần Hội đồng trọng tài không phù hợp. 630

Bản án số 210, 211 và 212: 644

Không công nhậnPhán quyết trọng tài nước ngoàido

có vi phạm tố tụng. 644

Bản án số 213, 214, 215 và 216: 662

Không công nhận Phán quyết trọng tài nước ngoàido

không được thông báo kịp thời 662

Bản án số 217 và 218: 681

Không công nhận phán quyếttrọng tài nước ngoàido

có sự tham giacủa chi nhánh pháp nhân. 681

Bản án số 219 và 220: 693

Không công nhận phán quyếttrọng tài nước ngoàido

chưa cóhiệu lực bắt buộc đối với các bên. 693

Bản án số 221 và 222: 710

Không công nhận Phán quyết trọng tài nước ngoàido

bị hoãn, đình chỉ 710

Bản án số 223 và 224: 724

Không công nhận Phán quyết trọng tài nước ngoàido

trái với nguyên tắc cơ bản. 724

Bản án số 225, 226 và 227: 748

Giám sát giải quyết yêu cầu công nhận, cho thi hành

phán quyết của trọng tài nước ngoài 748

Bản án số 228, 229 và 230: 783

Giải thích Phán quyết trọng tài nước ngoài để thi hành. 785

Bản án số 231 và 232: 799

Thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài 799

Mục lục theo chữ cái 808

  • Số lượng: 
Bình luận

Tìm kiếm sách

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

tìm kiếm


Tìm kiếm nâng cao

Elearning

Form đăng nhập

Hotline: 0328841734

Các kênh thông tin tư vấn trực tiếp như sau;

- Zalo / điện thoại: 0328841734 TT. Học liệu;

-Tel. : 028 39400989 (149-150)

- E- mail tthl@hcmulaw.edu.vn ;

- Facebook TTHL

www.facebook.com/luat.hoclieu.3

Quảng cáo

istanbul evden eve nakliyatistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatdiyarbakır halı yıkamaofis taşıma