Thống kê truy cập

518605
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
781
847
518605

Server Time: 23:16:54 22-07-18

Luật thừa kế Việt Nam: Bản án và bình luận bản án : Tập 2 / PGS. TS. Đỗ Văn Đại (Mã: 00102461)

Giá: 115.000 VNĐ
Đánh giá:

PGS. TS. ĐỖ VĂN ĐẠI

Giảng viên Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Thành viên Tổ biên tập, Chuyên gia chỉnh lý Dự thảo BLDS tại Quốc Hội

Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

 

 

 

 Tập 2

 

 LUẬT THỪA KẾ VIỆT NAM

 Bản án và Bình luận bản án

 

Sách chuyên khảo (xuất bản lần thứ ba, có cập nhật BLDS 2015)

 

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC-HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

- 2016 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 À ma femme Bích Tho

À mes fils Trí Cường et Anh Khôi

À ma famille Brachet de la Valette en France

Et à toute ma famille au Vietnam

 


PGS. TS. ĐỖ VĂN ĐẠI (Sinh năm 1974)

- Trưởng khoa Luật dân sự, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nguyên Giảng viên Trường đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp;

- Giáo sư thỉnh giảng tại nhiều Trường đại học của Cộng hòa Pháp và Đại học Hoàng gia Campuchia;

- Thành viên Tổ Biên tập Bộ luật dân sự sửa đổi năm 2015;

- Chuyên gia chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Bộ luật dân sự năm 2015 tại Quốc Hội;

- Chuyên gia chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Quốc Hội;

- Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC);

- Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học pháp lý, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC);

- Cố vấn pháp lý cao cấp Văn phòng Công chứng Bảy Hiền (phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh);

- Đại diện tại Việt Nam của Quỹ Pháp luật châu Âu lục địa (Fondation pour le droit continental);

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Việt Nam tại Viện Quốc tế pháp luật so sánh (Internationl Acdemy of Comparative law);

- Thành viên Nhóm nghiên cứu quốc tế của Trung tâm Pháp luật kinh tế thuộc Đại học Paul Cézannes (Cộng hòa Pháp);

- Thành viên Nhóm nghiên cứu về tư pháp quốc tế và Miễn trừ quốc gia của Bộ Tư pháp Việt Nam;

- Thành viên đề tài nghiên cứu về Phát triển án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm chủ nhiệm.

 

 

MỤC LỤC

Bản án số 75, 76, 77, 78 và 79. 8

Di sản dùng vào việc thờ cúng. 8

Bản án số 80 và 81. 54

Truất quyền hưởng di sản và di tặng. 54

Bản án số 82 và 83. 76

Di chúc chung của vợ chồng. 76

Bản án số 84, 85 và 86. 110

Di chúc có điều kiện. 110

Bản án số 87. 131

Chủ thể giải thích di chúc. 131

Bản án số 88, 89, 90. 142

Xác định pháp luật điều chỉnh di chúc. 142

Bản án số 91, 92 và 93. 155

Di sản chia theo di chúcvà chia theo pháp luật 155

Phần 3 - Thừa kế theo Pháp luật....................................................................................................................... 176

Bản án số 94, 95, 96 và 97. 176

Vợ, chồng của người để lại di sản. 176

Bản án số 98, 99, 100 và 101. 213

Cha, mẹ, con đẻ và con nuôicủa người để lại di sản. 213

Bản án số 102, 103 và 104. 249

Thừa kế của con riêng và bố dượng, mẹ kế. 249

Bản án số 105 và 106. 273

Con riêng của chồng được vợ đứng tên khai sinh. 273

Bản án số 107, 108, 109 và 110. 287

Thừa kế thế vị 287

Bản án số 111, 112, 113 và 114. 315

Hàng thừa kế thứ hai và thứ ba. 315

Bản án số 115. 345

Pháp luật doanh nghiệp và pháp luật thừa kế. 345

Phần 4 - Những vấn đề khác về thừa kế........................................................................................................... 364

Bản án số 116, 117, 118 và 119. 364

Nghĩa vụ tài sản do người chết để lại 364

Bản án số 120, 121 và 122. 406

Hợp đồng của người để lại di sản. 406

Bản án số 123, 124 và 125. 420

Chi phí liên quan đến thừa kế. 420

Bản án số 126, 127 và 128. 441

Quyền sở hữu của người thừa kế đối với di sản. 441

Bản án số 129, 130 và 131. 458

Phân chia di sản theo thỏa thuận. 458

Bản án số 132, 133, 134 và 135. 484

Phân chia di sản theo pháp luật 484

Bản án số 136, 137 và 138. 524

Trường hợp có người thừa kế mới 524

Bản án số 139, 140, 141 và 142. 542

Thời hiệu trong lĩnh vực thừa kế. 542

Bản án số 143, 144 và 145. 590

Di sản thừa kế hết thời hiệu khởi kiện. 590

Bản án số 146 và 147. 626

Thừa kế và thời hiệu hưởng quyền. 626

Bản án số 148. 642

Hiệu lực ràng buộc của quy định về thừa kế. 642

Mục lục theo chữ cái 652

 

Một cá nhân sinh ra sẽ chết một ngày nào đó và việc chuyển dịch tài sản của họ cho chủ thể khác được đặt ra. Đó chính là vấn đề thừa kế, một phần quan trọng trong pháp luật dân sự.

Sách, báo viết về thừa kế ở Việt Nam không ít, nhưng chưa có một cuốn sách nào chuyên tập hợp, phân tích, bình luận những quyết định, bản án của Tòa án (gọi chung là bản án) về vấn đề này trong khi đó các tranh chấp về thừa kế hiện nay rất phổ biến và phức tạp. Nhằm cung cấp cho bạn đọc thông tin thực tế gắn liền với lý luận và nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn xét xử (đôi khi có đối chiếu với pháp luật nước ngoài), chúng tôi đã tuyển chọn một số bản án của Tòa án Việt Nam về thừa kế để công bố cùng với lời bình luận do chúng tôi thực hiện[1]*.

Những bản án được sử dụng ở đây liên quan đến một số vấn đề cơ bản của chế định thừa kế. Về nội dung, chúng tôi không bình luận “vụ án” mà bình luận “bản án”. Bởi lẽ, việc khai thác toàn bộ “vụ án” là rất khó, mất nhiều thời gian trong khi đó “bản án” là “nội dung cô đọng” của vụ án được Tòa án thể hiện trong quyết định của mình. Trong bản án được bình luận luôn có quan điểm của Tòa án về một số vấn đề pháp lý nên việc nghiên cứu và bình luận bản án giúp chúng ta biết hướng giải quyết của thực tiễn xét xử đối với một hay một số vấn đề pháp lý (nhiều khi chưa được các giáo trình, bài viết đề cập đến và thậm chí đôi khi còn trái với quan điểm được thể hiện trong giáo trình, bài viết).

So với lần xuất bản trước (năm 2013), lần xuất bản này có nhiều điểm khác biệt. Số bản án được sử dụng để bình luận trong lần xuất bản trước là 120 còn trong lần xuất bản này là 148 với một số chủ đề mới được bổ sung trên cơ sở các bản án mới được thu thập (khi bình luận, chúng tôi còn sử dụng, trích dẫn nhiều bản án khác). Nhiều vấn đề được phân tích trong lần xuất bản trước được viết lại hoàn toàn và nhiều bản án làm nền cho việc bình luận đã được thay đổi mặc dù không có sự thay đổi về chủ đề của bài bình luận. Ngoài ra, lần xuất bản này còn có sự đan xen với các quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 : Đối với những nội dung không thay đổi nhưng số điều thay đổi thì chúng tôi cho biết số điều trong Bộ luật mới. Còn đối với nội dung có sự thay đổi, chúng tôi phân tích cả hai Bộ luật (2005 và 2015) để bạn đọc thấy được sự thay đổi và vận dụng quy định tương ứng khi cần thiết.

Về cách thức trình bày, cuốn chuyên khảo được chia thành các chuyên đề. Tổng thể các chuyên đề trong cuốn sách tập trung vào 04 mảng lớn của thừa kế. Cụ thể, từ chuyên đề đầu tiên đến chuyên đề về Quản lý di sản là Những vấn đề chung của Thừa kế. Từ chuyên đề về Khái niệm di chúc đến chuyên đề Xác định pháp luật điều chỉnh di chúc về tập trung vào Thừa kế theo di chúc. Từ chuyên đề về Di sản chia theo di chúc và chia theo pháp luật đến chuyên đề về Pháp luật doanh nghiệp và pháp luật thừa kế, cuốn chuyên khảo tập trung vào Thừa kế theo pháp luật. Các chuyên đề còn lại là những nghiên cứu về Thanh toán và phân chia di sản. Tuy nhiên, việc phân chia như trên chỉ mang tính tương đối vì, trong những chuyên đề của từng nhóm nêu trên, chúng tôi có thể đề cập tới nội dung khác.

Đối với từng chuyên đề, lại có hai phần khác nhau là bản án và bình luận. Trong phần bình luận, chúng tôi có đánh số từng phần (đoạn) nhỏ. Mỗi phần (đoạn) tương ứng với một hay một nhóm vấn đề pháp lý cụ thể trong chuyên đề bình luận và, ở mỗi phần (đoạn), chúng tôi có những từ vựng tóm tắt ý chính của phần (đoạn) nhằm định hướng người đọc về những nội dung mà phần (đoạn) này đề cập đến. Ngoài Mục lục theo chủ đề ở phần đầu giống như các sách hiện nay, cuốn chuyên khảo này còn có một Mục lục theo chữ cái ở phần cuối của cuốn sách (rất phổ biến trong các sách chuyên khảo được công bố ở châu Âu). Mục lục này giúp bạn đọc tìm được một cách nhanh chóng một nội dung cụ thể của cuốn sách mà không cần phải đọc toàn bộ cuốn sách hay một chuyên đề trong cuốn sách.

 
  • Số lượng: 
Bình luận

Tìm kiếm sách


Tìm kiếm nâng cao

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

Video giới thiệu

Form đăng nhập

Quảng cáo