Thống kê truy cập

3240050
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
580
567
3240050

Server Time: 19:48:32 24-02-20
Bạn đang ở: Home Pháp luật Đất đai,môi trường Pháp luật về trao quyền sử dụng đất từ nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản tại Việt Nam/ TS. Ninh Thị Hiền . H.: Nxb. Công an Nhân dân , 2018. - 392tr.; 24cm. - 144,000đ

Pháp luật về trao quyền sử dụng đất từ nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản tại Việt Nam/ TS. Ninh Thị Hiền . H.: Nxb. Công an Nhân dân , 2018. - 392tr.; 24cm. - 144,000đ (Mã: 9786047233342)

Giá: 160.000 VNĐ
Đánh giá:

Đất đai là nguồn gốc của mọi sản xuất, các quốc gia khác nhau sẽ có những chính sách khác nhau về phát triển đất để khai thác tối đa lợi ích từ đất nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất. Việt Nam trong bối cảnh đất đai thuộc sở hữu toàn dân, pháp luật về hoạt động trao quyền sử dụng từ Nhà nước cho người sử dụng đất, đặc biệt là cho các chủ thể kinh doanh bất động sản sẽ phải quan tâm đến những vấn đề gì để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội.

Để trả lời phần nào câu hỏi trên, Tiến sĩ Ninh Thị Hiền sẽ giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Pháp luật về trao quyền sử dụng đất từ nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản tại Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh tại TP. HCM và Công ty Phát hành sách TP. HCM (FAHASA) độc quyền phát hành tại phía Nam. Tác giả đã trình bày về cấu trúc quyền sở hữu đất đai, quy trình, hình thức và phương thức trao quyền sử dụng đất từ Nhà nước của Việt Nam và một số quốc gia có nền kinh tế thị trưởng phát triển như Hoa Kỳ, Pháp và Trung Quốc.

Học thuyết địa tô của Các Mác cùng với các học thuyết về kinh tế thị trường làm nền tảng cơ sở lý luận để tác giả nghiên cứu và đề xuất những chính sách phát triển kinh tế và quản lý đất đai trong hoạt động trao quyền sử dụng đất từ Nhà nước tại Việt Nam trong thời gian tới.

  • Số lượng: 
Bình luận

Tìm kiếm sách


Tìm kiếm nâng cao

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

Elearning

Form đăng nhập

Video giới thiệu

Quảng cáo