Thống kê truy cập

3784678
Hôm Nay
Hôm Qua
Tổng Cộng
237
833
3784678

Server Time: 10:53:41 03-12-21

Giáo trình luật Hiến pháp Việt Nam (Mã: 9786048968700)

Giá: 129.000 VNĐ
Đánh giá:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

 

GIÁO TRÌNH LUẬT HIẾN PHÁP VIỆT NAM

 

Chủ biên

PGS.TS Vũ Văn Nhiêm

 Biên soạn

PGS.TS Vũ Văn Nhiêm

Chương I, Chương III (mục 1, 2, 4, 5), Chương VI,

Chương VII (mục 2: 2.1, 2.2, 2.3),

Chương VIII (mục 1), Chương XII (mục 1), Chương XIV

 ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

Chương II (mục 1: 1.1, 1.2, 1.3, mục 2), Chương XI (mục 1, 3),

 Chương XIII (mục 1)

 ThS. Lưu Đức Quang

Chương II (mục 1: 1.4), Chương IV,Chương VIII (mục 2)

ThS. Đinh Thị Cẩm Hà

Chương V, Chương IX (mục 3, 4, 5)

 ThS. Nguyễn Thanh Minh

Chương VII (mục 1, mục 2: 2.4, 2.5), Chương X,

Chương XIII (mục 2)

 ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Chương IX (mục 1, 2), Chương XII (mục 2)

 CN. Trần Thị Thu Hà

Chương III (mục 3), Chương XIII (mục 3)

 CN. Võ Hồng Tú

Chương XI (mục 2, 4)

 

LỜI NÓI ĐẦU

Nhằm mục đích phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên và việc học tập của người học đối với chương trình đào tạo cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà trường tổ chức biên soạn Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam.

Nội dung cơ bản của Giáo trình bao gồm: khái quát về Luật Hiến pháp Việt Nam; Hiến pháp và lịch sử lập hiến Việt Nam; chế độ chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, công nghệ, môi trường; bảo vệ Tổ quốc; khái quát về bộ máy nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chế độ bầu cử; Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân; Chính quyền địa phương; Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước.

Mặc dù tập thể tác giả đã cố gắng hoàn thiện, song vẫn không tránh khỏi những hạn chế, rất mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản tới, Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam được hoàn thiện hơn.

Thư từ, ý kiến đóng góp xin được gửi tới: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 2, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.38400.723 - 028.37266.333.

TẬP THỂ TÁC GIẢ

 

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HIẾN PHÁP
VIỆT NAM... 7

1. Ngành Luật Hiến pháp Việt Nam.. 7

2. Khoa học Luật Hiến pháp và môn học luật hiến pháp. 26

CHƯƠNG II: HIẾN PHÁP VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN
VIỆT NAM... 37

1. Lý luận về hiến pháp. 37

2. Lịch sử lập hiến Việt Nam.. 64

CHƯƠNG III: CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM... 105

1. Khái niệm chế độ chính trị và chế độ chính trị trong
Hiến pháp năm 2013. 105

2. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân ở Việt Nam.. 112

3. Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam.. 122

4. Một số nội dung khác của chế độ chính trị 137

CHƯƠNG IV: QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN
VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN.. 145

1. Khái niệm và đặc điểm quyền con người,
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 145

2. Nguyên tắc hiến pháp về quyền con người,
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 148

3. Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản
của công dân theo Hiến pháp năm 2013. 162

CHƯƠNG V: KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA,
GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ,
MÔI TRƯỜNG.. 177

1. Chế độ kinh tế. 179

2. Chính sách xã hội 189

3. Chính sách văn hóa, giáo dục. 195

4. Chính sách khoa học, công nghệ và môi trường. 200

CHƯƠNG VI: BẢO VỆ TỔ QUỐC.. 203

1. Chế định bảo vệ Tổ quốc qua các bản Hiến pháp
Việt Nam.. 203

2. Chế định bảo vệ Tổ quốc trong Hiến pháp năm 2013. 207

CHƯƠNG VII: KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM... 223

1. Khái niệm bộ máy nhà nước. 223

2. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của
bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.. 227

CHƯƠNG VIII: CHẾ ĐỘ BẦU CỬ.. 255

1. Những vấn đề lý luận về chế độ bầu cử. 255

2. Pháp luật bầu cử Việt Nam.. 316

CHƯƠNG IX: QUỐC HỘI 340

1. Vị trí, tính chất pháp lý của quốc hội 340

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội 345

3. Cơ cấu tổ chức Quốc hội 386

4. Kỳ họp Quốc hội 399

5. Đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội 401

CHƯƠNG X: CHỦ TỊCH NƯỚC.. 409

1. Vị trí, tính chất pháp lý của Chủ tịch nước. 409

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước. 413

CHƯƠNG XI: CHÍNH PHỦ.. 424

1. Vị trí, tính chất pháp lý của Chính phủ. 424

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ. 431

3. Cơ cấu, tổ chức của Chính phủ. 459

4. Các hình thức hoạt động của Chính phủ. 465

CHƯƠNG XII: TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ
VIỆN KIỂM SÁT  NHÂN DÂN.. 478

1. Tòa án nhân dân. 478

2. Viện kiểm sát nhân dân. 522

CHƯƠNG XIII: CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG.. 604

1. Phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ. 604

2. Hội đồng nhân dân. 610

3. Ủy ban nhân dân. 640

CHƯƠNG XIV: HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA,
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC.. 656

1. Hội đồng bầu cử quốc gia. 657

2. Kiểm toán nhà nước. 680

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO         706

  • Số lượng: 
  • Đã hết hàng
Bình luận

Tìm kiếm sách

Giỏ hàng

0 Sản phẩm Tính theo cước bưu điện

GO TO CART

tìm kiếm


Tìm kiếm nâng cao

Elearning

Form đăng nhập

Hotline: 0328841734

Các kênh thông tin tư vấn trực tiếp như sau;

- Zalo / điện thoại: 0328841734 TT. Học liệu;

-Tel. : 028 39400989 (149-150)

- E- mail tthl@hcmulaw.edu.vn ;

- Facebook TTHL

www.facebook.com/luat.hoclieu.3

Quảng cáo

istanbul evden eve nakliyatistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatdiyarbakır halı yıkamaofis taşıma